Møte 1/2020 i fagutvalg for informasjonssikkerhet


Onsdag 22. januar 2020 kl. 14:00-16:00. Videomøte.

Sak Type Tittel
  V-sak Godkjenning av innkalling og møtereferat 18.10.2019 
1/20 D-sak Innspill til arbeidet med styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester
2/20 D-sak Kartlegging av informasjonsverdier i UH-sektoren
3/20 D-sak Oppnevning av nye medlemmer i fagutvalget
4/20 D-sak Møteplan 2020
5/20 D-sak Implementering av VDI (Varslingssystem for digital infrastruktur) ved institusjonene underlagt KDs styringsmodell for informasjonssikkerhet og personvern
6/20 D-sak Verktøy for ROS
7/20 O-sak Kartlegging av arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern hos institusjoner og virksomheter i sektoren, 2020
8/20 O-sak Risikohåndteringsplan
9/20 O-sak Status fra prosjektene «Analysesenter og Responsmiljø» og «Rådgivningstjenester og Kompetanseheving» v/Uninett
10/20 O-sak Oppdatering av Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning
11/20 O-sak Revisjon av digitaliseringsstrategien
    Eventuelt

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter