Møte 1/2020 i fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte


Tirsdag 14.01.2020 kl. 12:00-13:00. Videomøte

Sak

Type sak

Tema 

Vedlegg

1/20 

V-sak

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte 16.12.2019

 

2/20

V-sak

 

Konseptutredning beslutningsstøtte 

Vedlegg 1: Forslag til saksdokument til Digitaliseringsstyret 30.01.2020 

Vedlegg 2: Revidert prosjektforslag beslutningsstøtte  


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter