Møte 1/2020 - Fagutvalg for IMD


Torsdag 9. januar 2020 kl. 10:00-16:00 ved Radisson Blu, Gardermoen

Agendapunkt 

Tema 

Vedlegg

Innkalling og dagsorden

 

Referat fra forrige møte 06.12.2019 

 

 

Beslutningsstøtte  

Presentasjon av konseptvurderinger og prosjektforslag for videre arbeid med beslutningsstøtte, planlagt fremmet for vedtak i Digitaliseringsstyret 30. januar. Fagutvalget gis anledning til å komme med innspill.  

Beslutningsstøtte - prosjektforslag

 

 

Masterdatakilder for forskning 

Presentasjon av mandat for konseptfase på masterdatakilder for forskning, planlagt fremmet for vedtak i Digitaliseringsstyret 30. januar. Fagutvalget gis anledning til å komme med innspill. 

Masterdatakilder for forskning – Mandat for konseptfase

 

 

Fremtidig deling av data i kunnskapssektoren  

Presentasjon av konseptvalgutredning av fremtidig infrastruktur for deling av data i/om kunnskapssektoren for viderebruk. Dette er en utredning Unit har gjennomført i 2019 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  

 

 

 

IMD-prioteringer 2020

Orientering om forslag til avgrensning og konkretisering av prosjekter på områdene som i foregående møter har vært diskutert under overskriftene muliggjørende plattform, datadeling og plattformisering av FS. Fagutvalget drøfter hvilke prosjekter som bør igangsettes først og sist, rammer for disse prosjektene samt hvordan rammen av felles finansieringsmidler bør fordeles på IMD-prosjektene i 2020.  

Datadeling – Mandat for konseptfase 

Muliggjørende plattform – Mandat for konseptfase 

 

 

Forvaltningsstyring av fellestjenester 

Arbeidet med å etablere en styringsmodell for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester i høyere utdanning og forskning skal legge frem et forslag for behandling i Digitaliseringsstyrets møte 30. januar. Fagutvalget gis anledning til å komme med innspill til modellene som foreligger og til å drøfte forslag til inndeling under IMD-området. 

Underlag for drøfting i Digitaliseringsstyret 20. november (sak 46) 

Referat fra møte i Digitaliseringsstyret 20. november (se sak 46) 

Skisse til alternativ modell for tjenestestyring 

 

 

Oppdatering av handlingsplan

Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning skal revideres årlig. I 2020 planlegges det å gjøre kun mindre justeringer frem mot behandling av en oppdatert versjon i Digitaliseringsstyrets møte 29. april. Fagutvalget får en kort orientering om planene og inviteres til å drøfte hvordande ønsker å involveres i prosessen.

 

Videre arbeid

Fastsetting av møteplan for 2020 og tema for neste møte.  

Forslag til møteplan: 

  • 12. februar, videomøte kl. 9-11 

  • 2. april, videomøte kl. 9-11 

  • 26. mai, heldagsmøte i Trondheim (i forkant av Units digitaliseringskonferanse 27.-28. mai) 

  • 20. august, heldagsmøte (vurder alternativ lokasjon og middag kvelden før) 

  • 29. oktober, heldagsmøte på Gardermoen 

  • Videomøter etter behov 

Digitaliseringsstyrets møter finner sted 30. januar, 29. april, 26. mai, 3. september, 19. november. 

 

10 

Eventuelt

 

Lunsj kl. 11.30 – 12.15


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter