Møte 1/2020 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Torsdag 30. januar 2020, kl. 10:00-16:00.
Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen

Alle saksframlegg og vedlegg er samlet her (PDF)

Agenda 

Kl. 
Nr. 
 
Sak 
Vedlegg
10:00 
1
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 
2
 
10:05 
 
 
Faglig innlegg KI – eksempler på bruk og gevinster
ved Morten Dalsmo, Sintef Digital og Nina Schanke Funnemark, Lånekassen​
 
10:50 
3
  
11:10 
4
 
11:30 
 
 
Lunsj (45 min) 
 
12:15 
5

Vedlegg 5A Notat Anbefaling fra arbeidsgruppen

Vedlegg 5B Første versjon av Rammeverk for forvaltning og videreutvikling av fellestjenester for høyere utdanning og forskning

13:00 
6
Vedlegg 6A Prosjektforslag Datadeling
13:20 
7
Vedlegg 7A Prosjektforslag Beslutningsstøtte
13:40 
8
Vedlegg 8A Syringsdokument Masterdatakilder for forskning -person og prosjekt
14:00 
 
 
Pause (15 min) 
 
14:15 
9
 
14:40 
10
Vedlegg 10A Rapport Ekstern kvalitetssikring av prosjekt Nasjonal samordning av masteropptak
15:10 
11

 Vedlegg 11A Status BOTT-prosjektene

15:30 
12
 
15:45 
13
Evaluering av møtet 
 
15:55 
14
Eventuelt 
 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter