Møte 1, 2019 - Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning


Dato - 28. januar 2019
Sted - Park Inn, Gardermoen

Agenda

Presentasjon (pdf)

V​-sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

V​-sak 2 - Godkjenning av referat​

O​-sak 3 - Faglig innlegg fra ekstern: Utdanningskvalitet og digitalisering​

D​-sak 4 - Status arbeid med Handlingsplan og første utkast ​

Lunsj (11:30-12:15)​

D​-sak 4 - Status arbeid med Handlingsplan og første utkast (forts.)​

D-sak 5 - Finansieringsmodell fellesinvesteringer​

O-sak 6 - Status felles porteføljestyring​

Kaffepause

V​-sak 7 - Etablering av fellestjeneste for identitets- og tilgangsstyring (IAM)​

O-sak 8 - Utredning datalagring 

O​-sak 9 - Strategi for e-infrastruktur 

O​-sak 10 - Orientering om arbeid med åpen forskning​

O​-sak 11 - Ny organisering i Unit​

O​-sak 12 - Utredning av Nasjonalt Vitenarkiv – Rapport til KD​

Sak 13 - Evaluering av møtet​

Sak 14 - Eventuelt


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter