Mini-webinarer om Alma og Oria

Grafisk illustrasjon av videomøte
Mini-webinarer om Alma høsten 2020.

Sammen med arbeidsgruppene tilbyr vi mini-webinarer om ulike tema for Alma. Webinarene arrangeres i zoom, og informasjon om oppkobling blir publisert i forkant av hvert webinar.

 

Enklere fakturaregistrering i Alma med Excel
Onsdag 14. oktober, kl. 10-11

Vi inviterer til en enkel innføring i oppretting og opplasting av fakturaer i Alma i Excel-format. Det kreves ingen forkunnskaper eller forberedelse for deltakere. Webinaret tar ca. 30 minutter og det blir rom for spørsmål i etterkant.
v/Pål Magne Dahlquist, Universitetsbiblioteket i Oslo (arbeidsgruppen for akkvisisjon)

Presentasjon

bilde av Pål Magne Dahlquist

 

 

Risikovurdering av Alma
Onsdag 21. oktober, kl. 12-15

Unit har et pågående arbeid med risikovurdering av våre tjenester. I denne sesjonen inviterer vi deltakere fra konsortiet til å delta i risikovurdering av Alma, slik at vi kan identifisere tiltak for å redusere sårbarheten. Vi vil jobbe med problemstillinger og håper å få et bredere blikk på risikoene ved den modellen vi har, slik at Unit på best mulig måte kan forvalte innholdet i Alma. Max 15 deltakere.
v/Thomas Lund, Unit

Påmelding

 

Bruk av rota i fjernlån
Onsdag 28. oktober, kl. 10-11

Hvilke fordeler har man av å benytte rota i fjernlån? Hva gjør jeg for å ta det i bruk? Kan jeg stole på at Alma finner den riktige fjernlånspartneren for min bestilling? 
Denne sesjonen er i stor grad en repetisjon av det som ble presentert på BIBSYS-konferansen  om Automatisk lokalisering av bøker og artikler i fjernlån.
v/ Erling Fossan, Unit 

Presentasjon

Innspilling av webinaret

 

Praktisk bruk av rota i fjernlån
Onsdag 4. november kl. 10 –11

I denne sesjonen vil vi se på bruk av ROTA for automatisk lokalisering av materiale i fjernlån. Universitetsbiblioteket i Oslo bruker ulike ROTAer for å lokalisere både bøker og artikler. Vi skal se på hvordan disse henger sammen og gi råd til hvordan andre kan bruke tilsvarende oppsett.
v/ Magnus Carlström, Universitetsbiblioteket i Oslo (arbeidsgruppen for Fulfillment)

Bilde av Magnus Carlstrøm

 

Presentasjon

 

 

Risikovurdering av Alma – del 2
Mandag 5. november, kl. 09 – 12

Unit har et pågående arbeid med risikovurdering av våre tjenester. Denne sesjonen er en fortsettelse av møtet 21. oktober med samme gruppe.

 

Heftemottak - Predicted items
Onsdag 11. november, kl. 10-11

Det blir en gjennomgang av hvordan du kan sette opp forhåndsdefinerte hefter av et tidsskrift, basert rundt veiledningen fra wikien: https://dok.unit.no/alma/akkvisisjon/trinn-for-trinnveiledninger/heftemottak
Målet er å demonstrere hvordan det skal settes opp, og hvordan det fungerer i det daglige med heftemottak og purringer i Alma. I tillegg skal jeg vise hvordan det er mulig å tilpasse forhåndsdefinerte frekvenser til å passe med tidsskriftets faktiske utgivelsesmønster og skjule hefter som ikke er mottatt i Oria. 
Nivå: middels/avansert
v/ Camilla Pellegrini Meling, Politihøgskolen (arbeidsgruppen for akkvisisjon)

Bilde av Camilla Pellegrini Meling

 

Presentasjon

 

 

Konfigurering av «Ikke fjernlån»
Onsdag 25. november, kl. 10-11

Hvordan kan vi innrette oss for å stoppe fjernlånsbestillinger vi ikke vil ha? Vi ser på hvordan vi konfigurerer og ommøblerer de fysiske samlingene med tanke på det, herunder hva bibliotekene selv kan gjøre, og hva Unit sentralt kan gjøre. Bilde 19-21 i ROTA-presentasjonen på BIBSYS-konferansen 2020 utgjør kjernen i det vi tar opp. 
v/ Erling Fossan, Unit

 

Presentasjon som pdf

Presentasjon som ppt

Opptak av presentasjonen

Skjema for analyse av fjernlån, lån og kopi

 

 

Jobbkjøring i Alma - forenkle tidkrevende manuelle prosesser
Onsdag 2. desember, kl. 10-11

Vi inviterer til en gjennomgang av hvordan man kan bruke jobbkjøring til å forenkle arbeidsflyten når man skal gjøre samme endring på flere poster i Alma samtidig. Vi vil vektlegge ulike akkvisisjonsjobber og se litt på operasjoner det kan være nyttig å kunne i forbindelse med Rollover til nytt budsjettår.
Dersom du har spørsmål eller konkrete oppgaver du ønsker at vi tar opp, kan du sende e-post om dette til akkvisisjon@bibsys.no i forkant av presentasjonen. Webinaret tar ca. 30-45 minutter og det blir rom for spørsmål i etterkant.
v/ Pål Magne Dahlquist, Universitetsbiblioteket i Oslo og Maria Askheimer, UiT Norges Arktiske Universitet (arbeidsgruppen for akkvisisjon)

bilde av Pål Magne Dahlquist
Bilde av Maria Askheimer

 

Presentasjon

 

Ny Metadata Editor
Onsdag 9. desember, kl. 10-11

Det er kommet ny Metadata Editor i Alma. Vi viser noe av det som er nytt og forklarer noen av forskjellene. Vi deler også erfaringer fra det daglige katalogarbeidet. Etter dette webinaret skal du kunne bruke de vanligste funksjonene i den nye editoren. Det blir mulig å stille spørsmål underveis. Nivå: Lett/middels. Arrangør: Arbeidsgruppe for resource management. 
Se gjerne denne videoen fra Ex Libris før kurset: https://www.youtube.com/watch?v=zF9iLac4lZg
v/Anette Munthe, UNIT og Ane Grydeland, UiT – Norges arktiske universitet (Arbeidsgruppen for resource management)

bilde av Anette Munthe
Anette Munthe

 

bilde av Ane Solvik Grydeland
Ane Solvik Grydeland

 

Presentasjon

 

Flere webinarer fra Ex Libris

 

Tips oss gjerne om tema for webinarer i 2021

 

 

Dato og tid:

Fra: 14. oktober, 2020, kl. 00:00
Til: 9. desember, 2020, kl. 00:00

Sted:

Webinarer

Nyttig informasjon

Adresse

Webinarer

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål