Microsoft Office 365Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Microsoft Office 365 (Office 365) er en av de mest brukte offentlige skytjenestene blant norske universitet og høgskoler. Det er laget en veileder for Office 365 som skal gjøre det enklere for virksomheter som skal ta i bruk tjenesten. 

Veilederen er basert på beste praksis for innføring av SaaS-tjenester i sektoren. Veilederen er relativt detaljert, den tar først og fremst for seg implementering Office 365, med blikk for norske universitets og høgskolers behov og prioriteringer. 

Her er veilederen i sin helhet – ekstern lenke

Veilederen er et nyttig verktøy i prosessen med overgang til Office 365, samtidig håper vi at virksomhetene som har brukt Office 365 finner nyttige tips i veiledningsmaterialet. Veilederen beskriver prosessene man må gjennom for implementering av Office 365:

Risiko-, sårbarhetsvurdering og beskyttelsestiltak (ekstern lenke til veileder)

Lisensiering (ekstern lenke til veileder)

Forvaltning (ekstern lenke til veileder)

Teknisk implementering (ekstern lenke til veileder)

Behov for hjelp til implementering (ekstern lenke til veileder)


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter