Medlemmer i Digitaliseringsstyret fra 2021Leder

Arne Benjaminsen, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Navn

Stilling

Organisasjon

Arne Benjaminsen

Universitetsdirektør

Universitetet i Oslo

Robert Rastad

Universitetsdirektør

Universitetet i Bergen

Gøril Heitmann

Assisterende universitetsdirektør

UiT- Norges arktiske universitet

Marit Reitan

Prorektor utdanning

NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet

Seunn Smith-Tønnessen

Universitetsdirektør

Universitetet i Agder

Lars Atle Holm

Direktør

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Lasse Finsås

Direktør for digitalisering og infrastruktur

Nord universitet

Asbjørn Seim

Direktør for digitalisering og infrastruktur

OsloMet – storbyuniversitetet

Petter Aasen

Rektor

Universitetet i Sørøst-Norge

Karen Fredrikke Lomeland Jacobsen

Høgskuledirektør

Høgskulen i Volda

Thomas Garås Gulli

Student

Norsk Studentorganisasjon

Observatører med talerett:

 

 

Roar Olsen Direktør Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning
Joakim Østbye Samfunnspolitisk seniorrådgiver, Akademikerne Representant fra hovedsammenslutningene Akademikerne, LO, YS og Unio
Observatører uten talerett:    
Jan Fredrik Schøyen Avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet
Gro Tjore Assisterende direktør Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning
Kjærstin Åstveit Seniorrådgiver UHR, Universitets- og høgskolerådet 

 

Til hovedssiden for Digitaliseringsstyret

Til møteplan, agenda og referater


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter