Medlemmer i DigitaliseringsstyretLeder

Ida Munkeby, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Medlemmer

Navn  Stilling Organisasjon
Ida Munkeby Organisasjonsdirektør

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arne Benjaminsen Universitetsdirektør Universitetet i Oslo
Kjell Bernstrøm Universitetsdirektør Universitetet i Bergen
Gøril Heitmann Assisterende universitetsdirektør UiT- Norges arktiske universitet
Seunn Smith-Tønnessen Universitetsdirektør Universitetet i Agder
Dag Husebø Prorektor Universitetet i Stavanger
Lars Atle Holm Direktør Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Lasse Finsås Direktør for digitalisering og infrastruktur Nord universitet
Asbjørn Seim Direktør for digitalisering og infrastruktur OsloMet – storbyuniversitetet
Johnny Thorsen Infrastrukturdirektør Universitetet i Sørøst-Norge
Karen Lomeland Jacobsen Høgskuledirektør Høgskulen i Volda
Gerd Marit Langøy Direktør Høgskolen i Molde (vara for Karen Lomeland Jacobsen)
Anders Hanneborg Områdedirektør Vitenskap og forskningssystemet Norges forskningsråd
Morten Dalsmo Konserndirektør SINTEF Digital SINTEF
Aina Margrethe Berg Administrerende direktør Uni Research
Siv Mørkved Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF RHFenes strategigruppe for forskning
Nina Schanke Funnemark Direktør Statens lånekasse for utdanning

Frans Joakim Titulaer

Student Norsk Studentorganisasjon
Jan Fredrik Schøyen Avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet
Roar Olsen Direktør Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning

 

Til hovedssiden for Digitaliseringsstyret

Til møteplan, agenda og referater


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter