Medlemmer i DigitaliseringsstyretLeder

Ida Munkeby, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Medlemmer

Navn  Stilling Organisasjon
Ida Munkeby Organisasjonsdirektør

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arne Benjaminsen Universitetsdirektør Universitetet i Oslo
Kjell Bernstrøm Universitetsdirektør Universitetet i Bergen
Gøril Heitmann Assisterende universitetsdirektør UiT- Norges arktiske universitet
Seunn Smith-Tønnessen Universitetsdirektør Universitetet i Agder
John William Viflot Direktør for virksomhetsstyring og utvikling Universitetet i Stavanger
Lars Atle Holm Direktør Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Lasse Finsås Direktør for digitalisering og infrastruktur Nord universitet
Asbjørn Seim Direktør for digitalisering og infrastruktur OsloMet – storbyuniversitetet
Johnny Thorsen Infrastrukturdirektør Universitetet i Sørøst-Norge
Karen Lomeland Jacobsen Høgskuledirektør Høgskulen i Volda
Solveig Flock Avdelingsdirektør Forskningsinfrastruktur Norges forskningsråd
Morten Dalsmo Konserndirektør SINTEF Digital SINTEF
Aina Margrethe Berg Konserndirektør Energi NORCE Norwegian Research Centre AS
Siv Mørkved Assisterende fagdirektør Helse Midt-Norge RHF RHFenes strategigruppe for forskning
Nina Schanke Funnemark Direktør Statens lånekasse for utdanning

Thomas Garås Gulli

Student Norsk Studentorganisasjon
Roar Olsen Direktør Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning
Jan Fredrik Schøyen Avdelingsdirektør Kunnskapsdepartementet (observatørrolle)

 

Til hovedssiden for Digitaliseringsstyret

Til møteplan, agenda og referater


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter