Mandag 3. juni


Mandag 3. juni er satt av til parallelle samlinger, workshops og møter.

Til konferansens forside 

09:00-10:00

Registering
10:00-11:30

Parallelle samlinger, workshops og møter:

Fellestjenester for forvaltning av forskningsdata - Neste trinn

 • Gjennomgang av målbilder, arbeidsprosesser og tjenester knyttet til forskningsdata
 • Presentasjon av forslag til typologi for å karakterisere tjenester for lagring og arkivering av forskningsdata
 • Presentasjoner av ulike eksisterende tjenester - Del 1

Presentasjon:

 

Samling LMS

Innledning om status i LMS-tjenesten

LTI – integrasjoner, GDPR og databehandleravtaler.

 • Hvordan skal vi utvikle et økosystem av applikasjoner rundt Canvas og samtidig ivareta sikkerhet og personvern? Innledning med eksempler fra USN og UiO.

Samling digital eksamen

Samlingen starter med en felles oppstart i plenum før vi deler opp i to grupper for henholdsvis Inspera og WISEflow for arbeidsstuer. 

Microsoft 365 - samling, med vekt på Office 365

Mange i UH-sektoren er kommet lang i bruk av Office 365. Samlingen vil prøve å belyse Office 365 -funksjonalitet der sektoren har potensiale til å få mer ut av sin bruk av produktet. Office 365 inngår som en del av Microsoft 365-pakkene. Office 365 vil her bli satt i sammenheng med annen funksjonalitet som inngår i Microsoft 365, slik som «Enterprise Mobility + Security». 

Sikkerhetsforum

Digitaliseringen av offentlig sektor er viktig for effektiviseringen av samfunnet som i igjen bidrar til å sikre velferdsstaten. Fundamentet for å lykkes med digitalisering er godt personvern og god informasjonssikkerhet. Disse faktorene er viktige for å bygge tillit. Tillit til at personopplysninger ikke kommer på avveie og at tjenestene er tilgjengelige når vi trenger dem er to eksempler på dette. IoT, Big data, AI, falske nyheter og overvåking er også tema som opptar mange. Sikkerhetsforum som arrangeres i tilknytning til Digitalseringskonferansen vil gjennom spennende foredrag belyse viktige tema innenfor informasjonssikkerhet og personvern.

11:30-12:30 Lunsj 
12:30-14:00

Parallelle samlinger, workshops og møter:

Fellestjenester for forvaltning av forskningsdata - Neste trinn

Samling digital eksamen

Presentasjon av MULE og dens muligheter m/Q & A – Armaz Mellati og Sören Krum, Unit

Workshop integrasjonsarbeid:

 • Automatisk opprettelse av prøver
 • LMS-integrasjon
 • Oppgavebank  - uthenting av oppgavesett QTI
 • Arkiveringsbehov utover det allerede påbegynt
 • Tredjepartsapplikasjoner som kan være felles i sektoren
 • Utbedring av stavekontroll, ordbokarbeid

Samling LMS

Digitaliseringsstyret og handlingsplanen, intro ved fagdirektør Arve Olaussen Unit

Anskaffelser av plugins til Canvas 

 • Universell utforming
 • Emneevaluering
 • Webmøteverktøy

Vi informerer om status i anskaffelsesprosessene. Demo av løsninger.

Microsoft 365 -samling, med vekt på Office 365

Sikkerhetsforum

14:00-14:30 Pause
14:30-16:00

Parallelle samlinger, workshops og møter:

Fellestjenester for forvaltning av forskningsdata - Neste trinn

Diskusjon om likheter og ulikheter i tjenestene, om mulige samarbeidstiltak og veien videre

Samling digital eksamen

 • INSPERA-gruppen: Gjennomgang av uprioriterte endringsønsker som ligger i pipeline, definere brukerhistorier, kategorisere
 • WISEflow-gruppen: Erfaringsdeling: Erfaringer med Rubrikk fra NHHPresentasjon fra arbeidsgruppen om endringsønsker, gjennomgang av endringsønsker, definere brukerhistorier og grovt prioritere.

Samling LMS

Canvas og LOR.

Både Canvas Commons og DLR er tilgjengelige i sektoren. Det er gjennomført en utredning om LOR i UH-sektoren. Unit informerer om status og prosessen videre i arbeidet.  Etter innledning ved Liss Sandø fra PWC diskuterer vi:

 • Hva skal til for at LOR blir tatt i bruk?
 • Hvordan skal vi arbeide for å utvikle en delingskultur?
 • Hvilke prosesser og tekniske løsninger må på plass?

Microsoft 365 -samling, med vekt på Office 365

Sikkerhetsforum

 • Sikkerhet er det beste argumentet for å ta i bruk skybaserte tjenester (ikke omvendt) - Eirik Gulbrandsen, Cloud Security Alliance Norway
   
 • Utfordringer ved innføring av ISMS og hvordan unngå fellene?
  "Vi hadde en ambisjon om å gjøre ISMS til et levende rammeverk for sikkerhetsarbeidet. NTNU forteller om sin erfaring med innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet. Noe fungerte veldig bra, enkelte aktiviteter kom i feil rekkefølge og andre områder kom vi ikke i mål med. Vi håper våre erfaringer kan bidra til å gjøre det lettere for deg." Vebjørn Slyngstadli, NTNU
16:00-16:30 Pause
16:30-18:00

Parallelle samlinger, workshops og møter:

Fellestjenester for forvaltning av forskningsdata - Neste trinn

Diskusjon om likheter og ulikheter i tjenestene, om mulige samarbeidstiltak og veien videre

Sikkerhetsforum

 • Rammeverk for håndtering av IKT-hendelser i høyere utdanning og forskning - Øivind Høiem, Unit
 • Sensornettverket - Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI) - Lasse Rosenvinge, NSM
 • Knekke for å sjekke - passord - Asbjørn Reglund Thorsen, Unit 
16:30 - 18:00 Utstillermøte, Safespring: Skap en Norsk skytjeneste på 10 minutter!

Workshop med Safespring om hvordan man setter opp en grunnleggende skytjeneste (Nextcloud). Etter en liten øl- og/eller brus-pause vil vi vise hvordan man kan benytte seg av kode til å automatisk provisjonere en tjeneste i Safesprings plattform. Deltakerne vil se hvordan man enkelt kan automatisere oppsett av en tjeneste for fildeling, og de vil få tilgang til koden vi bruker dersom de vil teste selv, eller bygge videre på den på egenhånd.

 • Hvem er Safespring?
 • Våre tjenester
 • En norsk skytjeneste på 10 minutter! (Ta med laptop)
 • Øl og/eller brus, mingling
 • Opplasting av filer til tjenesten og deling til andre
 • Oppsett av en skytjeneste i Safesprings plattform

Påmelding: send en e-post til daniel.bystrom@safespring.se

19:00

Åpningstreff på Rockheim

Innledning om Rockheim - det nasjonale muséet for populærmusikk

Besøk på utstillingen

Minglemat (ikke middag) og drikke. 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter