Koronavirus og tilgang til forskningsressurser


I en situasjon hvor mange institusjoner er stengt, og de ansatte jobber hjemmefra, kommer det spørsmål om hvordan man skal få tak i forskningsressurser.

Foto: Shutterstock

Ansatte ved norske forskningsinstitusjoner får tilgang til de elektroniske ressursene institusjonen abonnerer på ved å logge seg på institusjonens nettverk.

Når det gjelder fjernlån, har flere utgivere i utgangspunktet begrensninger i sine lisenser når det gjelder å sende elektronisk kopi direkte til sluttbruker.  Teksten spesifiserer ofte at det er tillatt å sende en elektronisk kopi til et annet bibliotek, men at denne så må skrives ut og leveres i papirutgave til brukeren.  Dette blir praktisk vanskelig i dagens situasjon.

I tillegg til restriksjoner på fjernlån kan det også forekomme restriksjoner i forbindelse med tilgang som kan gjøre det vanskelig å gjennomføre full online-undervisning.

Denne problemstillingen er nå tatt opp internasjonalt av ICOLC (International Coalition of Library Consortia), og på våre nettsider openaccess.no kan du lese kunngjøringen de har publisert, og hvilke tiltak våre forlag har iverksatt i forbindelse med koronasituasjonen.

Unit oppdaterer openaccess.no fortløpende med informasjon om hvilke tiltak forlagene vi har avtaler med har iverksatt i forbindelse med koronasituasjonen.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter