Konsortiemøte for Bragekonsortiet 2020

Illustrasjon: Shutterstock
Alle institusjoner i Bragekonsortiet inviteres til konsortiemøte (årsmøte). I forlengelsen av konsortiemøtet vil det bli gitt en orientering om prosjektet Nasjonalt vitenarkiv.

Konsortiemøtet er konsortiets høyeste organ. Konsortiemøtet skal vedta budsjett og godkjenne leveranseplan for kommende år. Det skal også oppnevne konsortiestyret for to år av gangen. Hver institusjon kan delta med en representant ved konsortiemøtet. Deltakernes stemmerett er gradert i forhold til brukerbetaling. For detaljer se retningslinjer for konsortier.

Alle medlemmer i det sittende konsortiestyret har sagt seg villige til gjenvalg, men vi vil allikevel ha forslag på nye styremedlemmer og varamedlemmer. Forslag sendes til vår brukerstøtte senest 16. oktober.

Fullstendig sakliste med sakspapirer og møtelenke vil bli sendt via e-post til konsortiets deltakere innen 20. oktober.

Påmeldingsfrist for institusjonens representant ved konsortiemøtet er 22. oktober.

Umiddelbart etter konsortiemøtet vil det bli gitt en orientering om status og planer for prosjektet Nasjonalt vitenarkiv. Hele arrangement er derfor åpent også for andre ved institusjonen enn den som er påmeldt som representant ved konsortiemøtet. Andre deltakere skal ikke fylle ut påmeldingsskjema. Orienteringen om prosjektet Nasjonalt vitenarkiv vil også bli gitt ved Oppstartseminar for NVI-rapportering 13. oktober.

Referater fra tidligere konsortiemøter for Bragekonsortiet er tilgjengelige i Units vitenarkiv.
 

Dato og tid:

Fra: 26. oktober, 2020, kl. 14:00
Til: 26. oktober, 2020, kl. 15:30

Sted:

Nettmøte for deltakere i Bragekonsortiet

Nyttig informasjon

Adresse

Nettmøte for deltakere i Bragekonsortiet

Kontakt

Send oss gjerne en e-post om du har spørsmål