Konferansens programkomite


Konferansens programkomitee er ansvarlige for det faglige innholdet i Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning. Programkomiteen betstår av repesentanter fra alle organisasjonene som arrangerer konferansen.

TIl konferansens forside.

 

Ingrid Melve
Ingrid Melve leder programkomiteen.
 

Ingrid Melve, Unit

Ingrid Melve er fagdirektør i Unit og leder programkomitéen for digitaliseringskonferansen. Hun er utdanna sivilingeniør fra NTNU, og har de siste 25 årene ledet nasjonal og internasjonal innovasjonsaktivitet innenfor IKT for utdanning og forskning.

 

Jon Lanested
Jon Lanestedt, Diku, har de siste to tiårene jobbet med hvordan digitalisering kan utnyttes til innovativ læring.
 

Jon Lanestedt, Diku

Jon Lanestedt er ansatt i Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, seksjon for utdanning og digitalisering. De siste to tiårene har hans arbeid vært knyttet til hvordan digitalisering kan utnyttes til innovativ tilrettelegging for læring i høyere utdanning. Han har bl.a. vært leder for UiOs IKT-pedagogiske støtteenhet og for Norgesuniversitetet. Både ved UiO, Norgesuniversitetet og Diku har sentrale arbeidsområder omfattet prosjektvirksomhet som utforsker pedagogisk bruk av teknologi, samt utvikling av kunnskaps- og beslutningsgrunnlag. Arbeidet har omfattet deltakelse i mange institusjonelle og nasjonale råd og utvalg, og i ulike strategiprosesser og planarbeid innen feltet.

 

Ørnulf Risnes
Ørnulf Risnes, NSD, ansvarlig for digitalisering av NSDs tjenester for personvern og forskningsdata.
 

Ørnulf Risnes, NSD

Ørnulf Risnes er avdelingsdirektør for IT og utvikling ved NSD - Norsk senter for forskningsdata. Han er ansvarlig for digitalisering av NSDs tjenester for personvern og forskningsdata, og har også ledet utviklingen av Microdata.no - en løsning som forenkler tilgang til SSBs registerdata ved hjelp av innebygd personvern.

 

Freddy Barstad
Freddy Barstad, NTNU, jobber med IT-ledelse og strategisk bistand innen digitalisering til fakultets- og universitetsledelse
 

Freddy Barstad, NTNU

Freddy Barstad er ansatt som seniorrådgiver ved seksjon for strategi og styring ved NTNUs IT-avdeling hvor han arbeider som hovedkontaktpunkt med IT-ledelse og strategisk bistand innen digitalisering til fakultets- og universitetsledelse. Arbeidet medfører deltakelse i ulike prosjekter, råd og utvalg. Hovedarbeidsfelt er innen teknologiutnyttelse og organisasjonsutvikling, Han har bakgrunn fra offentlig forvaltning og privat sektor, de siste 15 årene med strategisk rådgivning og ledelse innenfor digitalisering av høyere utdanning. Freddy Barstad er styremedlem i EUNIS, og ansvarlig for EUNIS19-kongressen, som finner sted 5. -7. Juni 2019 på NTNU.

 

Andreas Åkre Solberg
Andreas Åkre Solberg er CTO i Uninett AS og jobber med infrastruktur, mellomvare og data.
 

Andreas Åkre Solberg, Uninett

Andreas Åkre Solberg er CTO i Uninett AS og jobber med infrastruktur, mellomvare og data for digitalisering av utdanning og forskning. Han er lidenskapelig opptatt av digitale plattformer og datadeling. I Uninett har han lang fartstid med autentisering, tilgangsstyring og data.

 

Katrine Weisteen Bjerde
Katrine Weisteen Bjerde, fagdirektør i Unit, har ansvar for videreutvikling og samordning av forskningstjenester.
 

Katrine Weisteen Bjerde, Unit

Katrine Weisteen Bjerde er fagdirektør for forskningstjenester i Unit. Hun har ansvar for å utarbeide og følge opp planer for videreutvikling og samordning av forskningstjenester for universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og sykehus. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Fagutvalg for forskning og i dialog med internasjonale organisasjoner knyttet til arbeid med åpen forskning og forskningsadministrasjon. Katrine har bakgrunn fra stillinger i alle tre sektorene som forskningstjenestene skal betjene og har jobbet med en variasjon av organisasjonsutvikling, strategisk ledelse og IT-ledelse.

 

Tor Holmen, fagdirektør
Tor Holmen er fagdirektør for administrative tjenester og strategisk innkjøp i Unit.
 

Tor Holmen, Unit

Tor Holmen er fagdirektør for administrative tjenester og strategisk innkjøp i Unit. Han har tidligere vært viseadministrerende direktør for Uninett AS, og IT-direktør ved NTNU. Han har bakgrunn fra Telenor og har en mastergrad i telekommunikasjon fra NTNU.

 

Kommunikasjonsleder Lars Fuglevaag
Lars Fuglevvag, kommunikasjonsleder i Unit, er prosjektleder for Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning for forskning.
 

Lars Fuglevaag, Unit

Lars Fuglevaag er kommunikasjonsleder i Unit og prosjektleder for digitaliseringskonferansen. Han har lang erfaring med kommunikasjon innenfor forskning og høyere utdanning og IKT, samt fra internasjonalt samarbeid, blant annet innenfor skytjenester for utdanning og forskning. Tidligere har han vært sentral i programarbeid og gjennomføring av TNC 2018, NeIC 2013, NORDUnet-konferansen 2012 og 2010 og Uninett-konferansen over flere år.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter