Kahoot!


Kahoot! er en gratis spillbasert læringsplattform, basert på flervalgsoppgaver.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Hvem kan benytte tjenesten: 

Sluttbrukere i forskning og utdanning

Forutsetninger: 

Mal Formåls- og hjemmelsvurdering: Tilpasset mal . Se juridisk veileder for mer informasjon.

Databehandleravtale: Avventer oppdateringer for GDPR.

ROS-mal: se ROS-profil for tjenesten, og vår ROS-veileder.

Universell Utforming: Tjenestens tilgjengelighetspolicy bekrefter støtte for WCAG 2.0-standarden, til AA-nivå, og oppfyller derfor minimumskravene til Forskrift om universell utforming.

Beskrivelse av tjenesten: 

Kahoot! er en gratis spillbasert læringsplattform, basert på flervalgsoppgaver. https://kahoot.it/

Tjenesten kan brukes som læringsstøtte, for å teste hvor langt hver elev har nådd i forhold til oppsatte læringsmål, til å identifisere elevenes styrker og svakheter. Den kan også brukes til å identifisere områder hvor eleven vil ha mer nytte av én-til-én-undervisning, mer utfordrende læringsmuligheter, eller en gjennomgang av grunnleggende kunnskap for det aktuelle emnet.

Mer erfarne brukere integrerer Kahoots! i undervisningen for å introdusere nye emner, utvide kunnskapene, repetere kunnskap før eksamen, spille mot klasserom rundt om i verden, undersøke meninger, samle innsikt, legge til rette for diskusjon, eller for å belønne og få opp ny energi blant elevene. De fleste Kahoots!-brukerne pr. 2016 er studenter og lærere i K-12-klasserom, men plattformen blir stadig oftere brukt i skoler, universiteter og etterutdanning. Bedrifter bruker også Kahoot! til opplæring på arbeidsplassen. Kahoot! er designet for å være lett å bruke, fengende og engasjerende.

Kahoot! kan brukes på hvilken som helst nettleser, enten på mobil, nettbrett eller datamaskin, også tilgjengelig som app på Android eller IOS enheter.

Tjenesten har mulighet for SSO via MS: https://kahoot.com/blog/2018/01/12/sign-up-microsoft-account/

Kostnad: 

Den grunnleggende spill-tjenesten er gratis for skoler og privat bruk.

Kahoot! har også abonnementsløsninger. Kahoot! Plus koster $9.95/mnd per bruker (årlig betaling) eller $14.95/mnd per bruker (månedlig betaling).  Plus tilbyr ubegrenset antall spillere for virksomheten, mulighet for branding, ingen reklame, visualiserte spillrapporter, sikret område for deling av kahoots, mobile treningsutfordringer, tilpasning av egne kahoot-maler, prioritert support.

Kahoot! Pro koster $19.95/mnd per bruker (kun årlig betaling), og gir i tillegg en dedikert kontaktperson for virksomheten, samt støtte for eksterne brukere for eksempel til presentasjoner, arrangementer eller andre lignende hendelser.

Organisering av tjenesten: 

Kahoot! er basert i Norge, med kontorer i London (UK) og Austin, Texas (US).


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter