Invitasjon til studentseminar


Unit inviterer til studentseminar torsdag 17. september der studenter kan komme med innspill om viktige temaer i den nye digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning.

Universitets- og høyskolesektoren skal få ny digitaliseringsstrategi som vil gi retning for videre utforming av høyere utdanning og forskning i Norge. Strategien skal utformes i løpet av dette året og lanseres 1. april 2021. Studenter og andre kunnskapssøkende vil få et sentralt fokus i strategiens innhold, og et viktig prinsipp i strategiarbeidet er tett involvering av brukerne. Av den grunn inviterer Unit til et eget studentseminar der studentene kan komme med innspill om viktige temaer. 

Tid: Torsdag 17. september 2020 kl. 14:00-16:00
Sted: Digitalt
Påmelding via skjema innen 31.08.

Brukermedvirkning studenter

Antall plasser er i første omgang begrenset til 30. Dersom flere melder seg på, vil vi sette opp en ny sesjon. 

Mer informasjon om programmet for seminaret kommer fortløpende på denne siden. 

 

For å lese mer om arbeidet med strategien, gå inn på Unit sine sider eller gå direkte til oppsummering av innspillene som har kommet inn så langt.  

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter