InnlederePå denne siden har vi samlet alle årets.

Til konferansens forside  

Sunniva Rose
Sunniva Rose: Digital eller digitull?
 

Sunniva Rose

Sunniva Rose er kjernefysikeren, rosabloggeren og småbarnsmoren som ønsker å sette fordommene våre på prøve. Hun har deltatt i debatten om digitalisering og kommer til konferansen med innlegget «Digital eller digitull?» som handler om hvordan digitalisering defineres svært ulikt i ulike grupper innenfor forsking og utdanning.

 

 
Rebekka Borsch, statssektrær
Statssekretær Rebekka Borsch

Statssekretær Rebekka Borsch

Konferansen åpnes av statssekretær Rebekka Borsch tirsdag 4. juni. Digitaliseringsstrategi for høyere utdanning og forskning er på plass. Handlingsplanen for å implementere strategien lanseres på konferansen. Hvordan vil dette påvirke forskning og høyere utdanning i tida framover?

 

 
Gunnar Bovim, rektor ved NTNU
Rektor Gunnar Bovim fra NTNU holder innlegg i åpningssesjonen

Rektor Gunnar Bovim, NTNU 

Gunnar Bovim er rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har doktorgrad i nevrologi og har en bakgrunn som prodekan og dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Videre har han vært administrerende direktør både ved St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. Bovim har en rekke styreverv nasjonalt og internasjonalt.

 

 
Roar Olsen, direktør
Roar Olsen er direktør i Unit.

Roar Olsen, direktør i Unit

Roar Olsen er direktør i Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Han ønsker velkommen til Digitaliseringskonferansen for høyere utdanning og forskning.

 

 
Frode Arntsen, avdelingsdirektør
Frode Arntsen leder åpningssesjonen

Frode Arntsen, avdelingsdirektør forskningstjenester, Unit

Frode Arntsen er avdelingsdirektør for forskningstjenester i Unit. Han har en offisersutdanning fra Luftkrigsskolen, og gjennomførte i 1995 en MBA på BI. Han har hatt ulike lederstillinger både i privat og offentlig sektor, blant annet ved NTNU og sist som daglig leder i Bibsys.

 

 
Solveig Svendsberget
Solveig Svendsberget leder plenumssesjonen om administrasjon og data

Solveig Svendsberget, assisterende universitetsdirektør, UiA

Solveig Margrethe Roland Svendsberget er assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Agder. Hun er jurist fra Universitetet i Oslo, og leder fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontrostøtte.

 

 
Torgeir Waterhouse

 

Torgeir Waterhouse, IKT Norge

Torgeir Waterhouse har en sentral rolle i den norske debatten om IT- politiske spørsmål, hvor han ofte er å se i det offentlige ordskiftet. Han har tidligere jobbet hos Forbrukerrådet, men jobber nå med IT-utfordringer fra bransjens ståsted. Waterhouse er også en ettertraktet foredragsholder og forfatter.

 

 
Kjell Bernstrøm, Universitetsdirektør
Kjell Bernstrøm innleder om de administrative satsingene til BOTT.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, UiB

Kjell Bernstrøm er universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen. Han er utdannet ved UiB og er cand.polit. med hovedfag i sosialøkonomi. Han har bakgrunn fra blant annet Norges Bank og DNB.

 

 
Bibliotekdirektør Johanne Raade, UiT Norges arktiske universitet
Johanne Raade leder plenumssesjonen om forskning. (Foto: Foto: Torbein Kvil Gamst)

Bibliotekdirektør Johanne Raade, UiT Norges arktiske universitet

Johanne Raade er bibliotekdirektør ved UiT – Norges arktiske universitet og leder fagutvalg for forskning. Raade leder plenumssesjonen om forskning, innlede denne om handlingsplanen for digitalisering av forskning.

 

 
Ellen Straalberg
Ellen Strålberg fra Difi snakker om digital transformasjon.

Fagdirektør Ellen Strålberg, Difi

Ellen Strålberg er fagdirektør i Difi hvor hun jobber med digital transformasjon av offentlig forvaltning. Hun har lang erfaring fra offentlig sektor i skjæringsfeltet politikk, strategi og digitalisering.

 

 
Dr. Peter Wittenburg, RDA EU
Dr. Peter Wittenburg skal snakke om FAIR - prinsippene i praksis

Dr. Peter Wittenburg, RDA EU

Dr. Peter Wittenburg leder Research Data Alliance Europe (RDA EU). Han er rådgiver for Eudat og EU-kommisjonen og har blant annet vært med på å skrive FAIR Implementation Report. Wittenburg skal snakke om FAIR, GOing FAIR and DOing FAIR: Complementary activities on the way towards an EOSC.

 

 
Marianne Øhrn Johannessen
Marianne Øhrn Johannessen leder fagutvalg for utdanning

Assisterende studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen fra Universitetet i Agder.

Marianne Øhrn Johannesen, ass. studiedirektør, Universitetet i Agder, innleder felles plenumssesjon om utdanning. Øhrn Johannessen skal snakke om fagutvalg for utdanning, og lede paneldebatten om digitalisering innenfor utdanning.

 

 
Berit Kjeldstad
Berit Kjeldstad innleder om digitalisering i et norsk perspektiv.

Berit Kjeldstad, NTNU

Berit Kjeldstad er avdelingsleder for utdanningskvalitet ved NTNU. Hun har en doktorgrad i fysikk og har tidligere vært prorektor for utdanning ved NTNU, og arbeidet da med bl.a. utdanningsledelse, innovative undervisningsformer, merittering av utdanning, økt brukt av digitale verktøy og fleksibel undervisning. Hun ledet MOOC-utvalget i UH-sektoren.

 

 
Barbara Wasson
Professor Barbara Wasson, UiB

Barbara Wasson, SLATE

Barbara Wasson, Director of the Centre for The Science of Learning and Technology (SLATE), University of Bergen, Norway is a full Professor in the Department of Information Science & Media Studies. She was one of the founders of Kaleidoscope, a European Network of Excellence on Technology Enhanced Learning, sat on the executive committee, and was leader of its CSCL SIG with over 400 members, and is often used as and Expert evaluator by the European Commission.

 

 
President i Educause John O’Brien
President i Educause, John O'Brien deltar i paneldebatt om digitalisering av utdanning.

President i Educause John O’Brien

Dr. John O'Brien leder Educause, og har jobbet med IT i høyere utdanning i USA i mer enn 30 år. Han deltar i paneldebatten om digitalisering innenfor utdanning.

 

 
Dr. Raimund Vogl fra Eunis
Dr. Raimund Vogl fra Eunis deltar i den planlagte panledebatten om digitalisering av utdanning.

Dr. Raimund Vogl fra Eunis

Dr. Raimund Vogl er president i Eunis og IT-direktør ved Universitetet i Münster. Han forsker innenfor informasjonssystemer i høyere utdanning og deltar i den planlagte paneldebatten om digitalisering innenfor utdanning.

 

 
Ann Elisabeth Wedø
Ann Elisabeth Wedø leder parallellsporet om utdanning.

Avdelingsdirektør Ann Elisabeth Wedø, Unit

Ann Elisabeth Wedø er avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit. Hun har lang ledererfaring fra strategisk og operativ ledelse i komplekse kunnskapsorganisasjoner og var blant annet sentral i fusjonen mellom høgskolene i Oslo og Akershus. Hun leder parallellsporet om utdanning.

 

 
Gøril Aune
Avdelingsdirektør Gøril Aune snakker om DFØ som leverandør av fellestjenester

Avdelingsdirektør Gøril Aune, DFØ

Gøril Aune er avdelingsdirektør i DFØ. Hun har en bachelor i økonomi fra BI og har i tillegg master i strategi og ledelse fra CBS (Copenhagen Business School). Avdelingen hennes har 150 ansatte og betjener 75 % av statlige virksomheter.

 

 
Tom Røtting er administerende direktør i Uninett
Tom A. Røtting, admin. direktør i Uninett, innleder parallelsesjonen om IMD

Tom A. Røtting, administrerende direktør Uninett AS

Tom Røtting er administrerende direktør i Uninett AS, og skal innlede om infrastruktur, mellomvare og data i UH-sektoren under parallellsesjonen om dette temaet onsdag 5. juni.

 

 
Anders Reitan
Anders Hansteen Reitan er avdelingsdirektør i Unit (foto: Mattis Daae)

Anders Hansteen Reitan, avdelingsdirektør Unit

Anders Hansteen Reitan er avdelingsdirektør for administrative tjenester og strategisk innkjøp. Han er utdannet siviløkonom og har bakgrunn fra blant annet Ergo Group, IT NOR og Evry.

 

 
Vidar Faltinsen
Vidar Faltinsen snakker om campusnett som en tjeneste.

Avdelingsdirektør Vidar Faltinsen, Uninett

Vidar Faltinsen er avdelingsdirekør i Uninett. Han har blant annet ledet GigaCampus-programmet og Campusaktiviteter i det internasjonale GÉANT-samarbeidet. Han innleder om campusnett i onsdagens paralellsesjon om infrastruktur, mellomvare og data.

 

 

 
Kenneth Ruud
Kenneth Ruud om forskerens behov (foto: Torbein Kvil Gamst)

Prorektor Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet

Kenneth Ruud er prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet. Han er professor i teoretisk kjemi og skal snakke om forskerens behov for regnekraft og lagring.

 

 
Pål Romundstad, NTNU
Pål Romundstad (foto: NTNU)

Prodekan Pål Romundstad, NTNU

Pål Romundstad er prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet og professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. I tillegg er han ansatt som forskningsrådgiver ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

 

 
Rene Buch
René Buch, NORDUnet

CEO René Buch, NORDUnet

René Buch har ledet det nordiske forskningsnettselskapet NORDUnet siden 2005, og har gjort selskapet til en betydelig aktør innenfor internasjonal konnektivitet og samarbeid. Han kommer til konferansen for å snakke om det globale forskningsnettet.

 

 
Nina Waaler, OsloMet
Prorektor Nina Waaler (Foto: Sonja Balci / OsloMet)

Prorektor Nina Waaler, OsloMet

Nina Waaler er prorektor for utdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er prosjekteier og leder av styringsgruppen for Arbeidslivsportalen, og skal innlede om hvordan portalen skal forbedre samhandlingen mellom utdanning og arbeidsliv.

 

 
Trond Kvamme
Trond Kvamme, NSD

Trond Kvamme, NSD - Norsk senter for forskningsdata

Trond Kvamme er ansatt ved seksjon for forskningsdata på NSD der han jobber med det faglige innholdet i NSDs tjenester knyttet til forvaltning og deling av forskningsdata, spesielt med løsninger for datahåndteringsplanlegging og langtidslagring. Han har også erfaring fra flere europeiske infrastrukturprosjekter innenfor FAIR dataforvaltning og åpen forskning.

 

 
Carsten Thiel
Carsten Thiel skal snakke om European Open Science Cloud

Carsten Thiel, CESSDA

Carsten Thiel is Chief Technical Officer at CESSDA. He is responsible for the technological aspects of CESSDA infrastructure and service operation by Main Office and Service Providers. He has previously worked at the University of Göttingen as Technology Coordinator and Co-Manager for the DARIAH-DE research project and work package leader for several EU projects. He holds a PhD in Mathematics from University of Magdeburg, where he worked as a teaching assistant. His research interests include digital research infrastructures, distributed development processes and the DevOps approach to infrastructure management.

 

 
Knut Skjåk
Avdelingsdirektør Knut Skjåk, NSD

Knut Skjåk, NSD

Knut Kalgraff Skjåk is Director of the Department for Statistics and Data Services at NSD - Norwegian Centre for Research Data. Since 2001 he has been member of the Core Scientific Team of the European Social Survey, and he was Secretary General of the International Social Survey Programme from 2003 to 2009. He has been directing the Norwegian ISSP surveys since 1989 and has been responsible for various methodological experiments in survey research nationally and internationally. His fields of expertise are survey methodology and survey data dissemination. He holds a graduate degree in Social Geography.

 

 
Kasper Thoring
Kasper Fellkjær Thoring skal snakke om NMBUs system for ledelsesinformasjon

Kasper Fellkjær Thoring, NMBU

Kasper Fellkjær Thoring jobber som prosjektleder innen virksomhetsstyring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har tidligere jobbet med ledelsesrådgivning, og er utdannet siviløkonom fra NHH med en drivende interesse for teknologi. Han kommer til konferansen for å snakke om utvikling og implementering av NMBUs business intelligence-verktøy, NMBU Innsikt.

 

 
Hjørdis Hjukse
Hjørdis Hjukse, USN

Seksjonsjef Hjørdis Hjukse, USN

Hjørdis Hjukse er seksjonssjef og leder Universitetet i Sørøst-Norge sin utviklingsenhet for Digitalisering og Utdanningskvalitet (eDU). Hun har tidligere arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk og IKT. Hun ledet arbeidet med utviklingen av de nettbaserte studiene ved lærerutdanningen i tidligere HiT, og delprosjektet “e-læring og ecampus” i fusjonsprosjektet HBV+HiT. Hun har deltatt i og ledet en rekke interne og eksterne faglige utviklingsprosjekt knyttet til bruk av IKT i undervisning og læring. Videre har hun lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen, lærerutdanningen og UH-pedagogiske studier.

 

 
Arild Raaheim
Arild Raaheim er professor i universitetspedagogikk

Professor Arild Raaheim, UiB

Arild Raaheim er professor i universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole (NHH). Raaheim har i sin forskning fokusert spesielt på forholdet mellom vurdering (eksamen) og læring. Han har skrevet flere bøker om læring og undervisning.

 

 
Wiggo Hustad
Wiggo Hustad, HVL

Avdelingsleiar Wiggo Hustad, Høgskulen på Vestlandet

Wiggo Hustad er statsvitar (1986) og dr.polit (1997) frå Universitetet i Bergen, og leiar for avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering ved Høgskulen på Vestlandet Han,var dekan ved avdeling for Lærarutdanning og idrett ved HiSF mellom august 2015 og januar2017 og leiar av organisasjonsutviklingsprogrammet ved HVL frå 1.2. til 31.12.2017. Han er tidlegare organisasjonsforskar og -konsulent, og særleg oppteken av korleis organisasjonar lærer og forvaltar kunnskap.

 

 
Anders Lund
Avdelingsdirektør Anders Lund, Uninett

CSO Anders Lund, Uninett

Regjeringen har bevilget 70 millioner kroner til et fireårig program som skal forbedre den digitale sikkerheten i kunnskapssektoren. Anders Lund koordinerer satsingen fra Uninetts side, og orienterer om de store linjene.

 

 
Tore Burheim
IT-direktør Tore Burheim ved UiB

IT-direktør Tore Burheim, UiB

Tore Burheim er IT-direktør ved Universitetet i Bergen og leder fagutvalget for infrastruktur, mellomvare og data. Han innleder om ny, felles IAM-løsning for høyere utdanning.

 

 
Hildegunn Vada
Hildegunn Vada (Foto: Mattis Daae)

Avdelingsdirektør Hildegunn Vada, Uninett

Hildegunn Vada er avdelingsdirektør i Uninett og ble i 2017 kåret til en av Norges fremste IT-kvinner av Abelia. Hun har arbeidet mange år med den felles identitetsløsningen Feide. Hunn innleder om ny, felles IAM-tjeneste sammen med Tore Burheim.

 

 
Jørgen Dyrhaug
Jørgen Dyrhaug snakker om digitalisering og tillit

Seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Jørgen Dyrhaug er utdannet Sivilingeniør (Maskinlinjen) fra NTH. Han har jobbet mange år i Forsvarsdepartementet før han startet i NSM i begynnelsen av 2013.

 

 
Rolf Strure Nordman
Rolf Sture Normann åpner sikkerhetsforum.

Rolf Sture Normann, Unit

Rolf Sture Normann har vært sentral i arbeidet med å bygge opp et sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren, og åpner sikkerhetsforum på vegne av Unit.

 

Gustav Birkeland, Kunnskapsdepartementet

Gustav Birkeland arbeider i Kunnskapsdepartementet i Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning, i Seksjon for strategi og styring der han har ansvar for området informasjonssikkerhet.

 

 
Tommy Tranvik
Tommy Tranvik (Foto: Mattis Daae)

Tommy Tranvik, Unit

Tommy Tranvik fra Unit er statsviter med doktorgrad fra UiB og har vært forsker ved institutt for rettsinformatikk ved UiO. De siste årene har han arbeidet i sekretariat for informasjonssikkerhet i UH-sektoren, og har bl.a. kartlagt sikkerhetstilstanden i sektoren.

 

 
Joakim Bakkevold, UiT Norges arktiske universitet
Joakim Bakkevold (Foto: David Jansen)

Joakim Bakkevoild, UiT Norges arktiske universitet

Joakim Bakkevold er personvernombud ved UiT Norges arktiske universitet, og innleder på sikkerhetsforum mandag 3. juni om arbeid med personvern.

 

 
Eirik Gulbrandsen, sikkerhetsekspert og leder av Cloud Security Alliance Norway
Eirik Gulbrandsen er innleder under Sikkerhetsforum

Eirik Gulbrandsen, sikkerhetsekspert og leder av Cloud Security Alliance Norway

Eirik Gulbrandsen skal snakke om hvorfor sikkerhet er det beste argumentet for å ta i bruk skybaserte tjenester under Sikkerhetsforum mandag 3. juni.

 

 
Vebjørn Slyngstadli

Vebjørn Slyngstadli, IT-sikkerhetsarkitekt, NTNU

Vebjørn Slyngstadli er IT-sikkerhetsarkitekt ved NTNUs seksjon for digital sikkerhet. Han forteller om NTNUs erfaringer med innføring av ISMS.

 

 
Rune Sydkjør
Rune Sydskjør (Foto: Mattis Daae)

Rune Sydskjør, Uninett

Rune Sydskjør fra Uninett leder sektorens responsteam, UNINETT CERT. Sammen med Øivind Høiem innleder han om håndtering av sikkerhetshendelser.

 

 
Øyvind Høiem

Øivind Høiem, Unit

Øivind Høiem har lang fartstid innenfor informasjonssikkerhet, og har vært med på å bygge opp sekretariatet for informasjonssikkerhet i UH-sektoren. Han innleder på sikkerhetsforum mandag 3. juni om håndtering av sikkerhetshendelser.

 

 
Ida Munkeby
Ida Munkeby (foto: Åge Hojem/NTNU)

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, NTNU

Ida Munkeby er organisasjonsdirektør ved NTNU og leder av digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning. Hun ønsker velkommen til konferansemiddagen på tirsdag 4. juni.

 

 
Ole Martin Nodenes
Ole Martin Nodenes er seksjonsleder i Unit.

 

Ole Martin Nodenes, seksjonsleder for datanalyse og beslutningstøtte i Unit

Ole Martin Nodenes er seksjonsleder for dataanalyse og beslutningsstøtte i Unit. Innen få  år vil alle statlige universiteter og høgskoler ha tilgang til den samme  tjenesteporteføljen innenfor økonomi, innkjøp, lønn, studieadministrasjon og forskningsadministrasjon. Det gir muligheter for en felles analyseplattform. Nodenes orienterer om status og planer.

 

 
Ingrid Volden leder NTNUs økonomiavdeling

Ingrid Volden, avdelingsdirektør på NTNU

Ingrid Volden er utdannet siviløkonom, og jobber som leder økonomiavdelingen på NTNU. Volden skal snakke om hvordan man forbereder organisasjonen når nye tjenester skal etableres 5. juni. I foredraget forteller hun om hverdagsdigitalisering på NTNU, hvordan man sikrer at brukeren er i fokus og hvordan forberede organisasjonen til å hente ut gevinster av endrede administrative tjenester. Volden har erfaring fra flere statlige virksomheter, og vært med i flere omstillinger og endringer, hun har også erfaring fra privat virksomhet og konsulentbransjen.

 

 
Gry J. Kibsgaard
Gry Jordet Kibsgaard er tjenesteansvarlig utviklingsleder på NTNU

Gry Jordet Kibsgaard, tjenesteansvarlig utviklingsleder på NTNU

Bruk av simulering styrker strategisk ledelse. NTNU innfører bruk av simulering som beslutningsstøtte i langtidsplanlegging ved instituttene. Ved å utarbeide ulike scenarier for aktivitetsnivå gis ledergruppene anledning til å simulere fremtidig inntekt fra Kunnskapsdepartmentet. Kunnskap om egne forutsetninger og fremtidige muligheter styrker ledergruppenes mulighet til å vurdere mulige inntektskonsekvenser av ulike strategiske valg. Kibsgaard leder utviklingsarbeidet av virksomhetsstyringssystem ved NTNU og vil fortelle om hvordan simuleringsmodellen virker og hva som gjør at det styrker strategisk ledelse.

 

 

 
Kevin Lunde, konferansier
Kevin Lunde underholder på konferansemiddagen.

Kevin Lunde

Kevin Lunde har vært profesjonell artist siden 2006, og har i løpet av disse årene gjort seg godt bemerket. I tillegg til å ha underholdt utallige bedrifter og private i landet, har han også hatt suksess med egne oppsetninger og TV-programmer, både alene og med andre.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter