Innspill til handlingsplanen 2019Kort oppsummering og håndtering av innspillene (pdf)

Innkomne innspill:

 1. Innspill fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter - Krus.no (pdf) - 26.03.2019

 2. Innspill fra Statistisk Sentralbyrå (pdf) - 26.03.2019 

 3. Innspill fra Akershus Universitetssykehus (pdf) - 28.03.2019

 4. Innspill fra UiT Norges Arktiske universitet (pdf) - 29.03.2019

 5. Innspill fra Handelshøyskolen BI (pdf) - 29.03.2019

 6. Innspill fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU (pdf) - 29.03.2019

 7. Innspill fra Nordlandssykehuset (pdf) - 29.03.2019

 8. Innspill fra OsloMet (pdf) - 29.03.2019

 9. Innspill fra  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (pdf) - 29.03.2019

 10. Innspel frå Direktoratet for e-helse (pdf) - 29.03.2019

 11. Innspill fra Høyskolen i Molde (HiMolde) (pdf) - 29.03.2019

 12. Innspill fra Universitet i Agder (pdf) - 29.03.2019

 13. Innspel frå Høgskolen på Vestlandet (pdf) - 29.03.2019 

 14. Innspill fra Justis- og beredskapsdepartementet (pdf) - 29.03.2019

 15. Kommentar fra Helsedirektoratet (pdf) - 29.03.2019

 16. Innspill fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (pdf) - 29.03.2019

 17. Innspill fra HELSE BERGEN HF (pdf) - 29.03.2019

 18. Innspill fra Universitetet i Oslo UiO (pdf) - 29.03.2019 Vedlegg til UiOs innspill 

 19. Innspill fra Universitetet i Bergen UiB (pdf) - 29.03.2019

 20. Innspill fra VID vitenskapelige høgskole (pdf) - 29.03.2019

 21. Innspill fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (pdf) - 30.03.2019

 22. Innspill fra Universitetet i Stavanger UiS (pdf) - 01.04.2019

 23. Innspill fra Forskningsrådet (pdf) - 02.04.2019

 24. Innspill fra Universitets- og høgskolerådet UHR (pdf) - 09.04.2019

Frist for å gi innspill var 29. mars 2019.
Digitaliseringsstyret behandlet handlingsplanen den 11. april 2019.
Handlingsplanen ble lansert under Digitaliseringskonferansen i Trondheim den 4. og 5. juni 2019.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter