IaaS og nettTilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Uninett er koblet direkte til datasentrene til Microsoft og Amazon i Europa. Hvilke fordeler gir det? Hva trenger den enkelte institusjon å tenke på? Tilbyr Uninett Express Route?

Direkte peering

Gjennom det europeiske forskningsnettsamarbeidet GEANT har Uninett direkte peering med Microsoft og Amazon sine datasentre i Europa. Dette betyr at all datatrafikk mellom virksomheter knyttet til Uninett og disse datasentrene alltid vil velge raskeste og beste vei, og dermed være sikret svært god ytelse i forskningsnettet.

Er det behov for kryptert forbindelse eller privat forbindelse mellom Amazons eller Microsofts datasentre og virksomhetens infrastruktur, må virksomheten selv sette opp en  kryptert tunnel mellom eksterne datasentre og egen infrastruktur.

Virksomheter knyttet til Uninett trenger ikke foreta seg noe spesielt for å ta i bruk direkte peering til Microsoft og/eller Amazon.

Microsoft Azure Express Route

Microsoft Azure Express Route er Microsofts løsning for å opprette private forbindelser mellom Azure-datasentre og den enkelte virksomhets infrastruktur. I følge Microsoft er en av de største fordelene med Express Route at man får en garantert ytelse mellom lokal infrastruktur og Azure-datasentre, samt mulighet til å bruke private adresser på tvers av Azure-ressurser og virksomhetens egen infrastruktur. Merk at Express Route ikke er kryptert, så dersom trafikken skal krypteres må man sette opp en egen kryptert tunnel over Express Route.

På grunn av Uninetts direkte peering vil virksomheter knyttet til Uninett ikke få noe bedre ytelse med Express Route.

Gjennom GEANT har Uninett en opsjon på å etablere Express Route mot Microsofts datasentre i Irland og Nederland. Uninett jobber i disse dager med en "proof of concept" for å se hva Microsoft Express Route vil har å si for våre kunder både fra et teknisk og merkantilt ståsted. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt ila sommeren 2018.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter