Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskningPå oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Unit i samarbeid med institusjonene utarbeidet en handlingsplan for å realisere målene i digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Handlingsplanen revideres årlig i tråd med gjeldende digitaliseringsstrategi.

Oversikt over Digitaliseringsporteføljen

 

-------------------------------------------------------------

Engelsk versjon av handlingsplanen (2019): Action Plan for Digitalisation in Higher Education and Research 2019 (pdf)