Handlingsplan for digitalisering


Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning forvalter felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Unit i samarbeid med institusjonene utarbeidet et utkast til handlingsplan for å realisere målene i digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Vi ønsker innspill på utkastet før endelig behandling i Digitaliseringsstyret 11. april 2019.

Gi innspill til handlingsplanen

Frist for å gi innspill er fredag 29. mars 2019. Innspill sendes til postmottak@unit.no og blir publisert fortløpende.

Strategiske valg og prioriteringer

Handlingsplanen inneholder oversikt over initiativ som realiserer digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning. Det er skissert en grov tidsplan og rekkefølge for mulige leveranser fra prioriterte initiativ. Prioritering av enkeltvise prosjekter gjøres løpende av Digitaliseringsstyret i porteføljestyringen.

Årlig revisjon av handlingsplanen

Handlingsplanen dekker perioden 2019-2021, og vil revideres årlig for en ny treårsperiode.

Finansieringsmodell

Unit har utformet en finansieringsmodell som skal sikre gjennomføring av prioriteringene. Tildeling fra felles investeringsmidler vil skje etter vedtak fra Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning.

Finansieringsmodellen har fått innspill fra Universitets- og Høgskolerådet (UHR) sitt administrasjonsutvalg.