Handlingsplan for digitalisering


Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning forvalter felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har Unit i samarbeid med institusjonene utarbeidet en handlingsplan for å realisere målene i digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren og Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Handlingsplanen ble godkjent av Digitaliseringsstyret den 11. april 2019.

Innspill

Se alle innspill til handlingsplanen.

Fristen for å gi innspill var 29. mars. 

Strategiske valg og prioriteringer

Handlingsplanen inneholder oversikt over initiativ som realiserer digitaliseringsstrategien for høyere utdanning og forskning. Det er skissert en grov tidsplan og rekkefølge for mulige leveranser fra prioriterte initiativ. Prioritering av enkeltvise prosjekter gjøres løpende av Digitaliseringsstyret i porteføljestyringen.

Årlig revisjon av handlingsplanen

Handlingsplanen dekker perioden 2019-2021, og vil revideres årlig for en ny treårsperiode.

Finansieringsmodell

Unit har utformet en finansieringsmodell som skal sikre gjennomføring av prioriteringene. Tildeling fra felles investeringsmidler vil skje etter vedtak fra Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning.

Finansieringsmodellen har fått innspill fra Universitets- og Høgskolerådet (UHR) sitt administrasjonsutvalg.