Gylne regler for informasjonssikkerhet


Sekretariatet for informasjonssikkerhet har etablert et sett av veiledende prinsipper for å øke bevissthet om og bedre atferden på informasjonssikkerhet. Hvis vi tar med oss disse prinsippene i vårt daglige arbeid, beveger vi oss i riktig retning.