GitHub


GitHub er ett fullverdig verktøy for versjonskontroll og kodedeling, samt at den har et visuelt grensesnitt som lar deg enkelt behandle og bla i gjennom kode og informasjon som har blitt lastet opp av deg selv og andre.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Tjenesten har i tillegg tilgangskontroll og samhandlingsfunksjonalitet for bug tracking, feature requests, oppgavehåndtering og wiki for hvert prosjekt. Tjenesten eies av Microsoft.

Hvem kan benytte tjenesten: 

IT-utviklere

Forutsetninger: 

Formåls- og hjemmelsvurdering: Tilpasset mal . Se juridisk veileder for mer informasjon.

Databehandleravtale: Leverandøren tilbyr egen databehandleravtale for organisasjonskontoer. Se vedlagte avtalespeil for vurdering av Privacy Policy

ROS: se ROS-profil for tjenesten, og vår ROS-veileder.

Universell Utforming: 

Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for videre informasjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

GitHub er ett fullverdig verktøy for versjonskontroll og kodedeling

https://github.com/login


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter