Forskning

Innspill til ny prosess for NVI rapportering

Forslag til ny forenklet prosess for NVI-rapportering i et nasjonalt vitenarkiv ble 20. mai sendt til alle institusjoner som bruker Cristin. Frist for å komme med innspill er senest 25. juni 2021. Nedenfor finner du de vi har mottatt.