Fagutvalg for utdanningFagutvalget for utdanning er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

Møteplan, agenda og referat

Leder

Marianne Øhrn Johannessen, Universitetet i Agder.

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Marianne Øhrn Johannessen Fakultetsdirektør  Universitetet i Agder (UiA)
Audun Grøm Avdelingsleder Utdanningskvalitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Solve Sæbø Prorektor utdanning   Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Svend Andreas Horgen  Seksjonssjef, avdeling  for utdanning og studiekvalitet Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Knut Martin Mørken

 Visedekan utdanning, professor Universitetet i Oslo (UiO)
Anne Berit Swanberg Dekan undervisning og læring  Handelshøyskolen BI
Håkon Solberg Avdelingsdirektør utdanning  OsloMet 
Ann-Tove Eriksen Seksjonsleder utdanning og digitalisering (DIG) Diku
Christen Soleim Avdelingsdirektør studieadministrativ avdeling  Universitetet i Bergen (UiB)
Veslemøy Hagen Utdanningsdirektør Universitetet i Stavanger (UiS)
Heidi Adolfsen Avdelingsdirektør forskning, utdanning og formidling UiT- Norges arktiske universitet
Bjørg Kristin Selvik Prorektor utdanning Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Morten Stene Student UiB Norsk studentorganisasjon (NSO)
Ann Elin Brattebø Andersen Seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet  (Observatør med tale- og forslagsrett)

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter