Fagutvalg for infrastruktur, mellomvare og data (IMD)Samkjøring av fagutvalg for IMD og arkitekturstyring - fra høsten 2019

For å få bedre ressursutnyttelse og mer gjennomføringskraft for å realisere handlingsplanen på de områdene som fagutvalget har prioritert, vil vi samkjøre fagutvalg for arkitekturstyring med fagutvalg for IMD (infrastruktur, mellomvare og data). Leder for  arkitekturstyring og IMD støtter denne tilnærmingen. Gjennom denne justeringen får vi konsolidert kompetanse og kapasitet for å ivareta IAM, integrasjonsarkitektur og master data management (MDM) som begge fagutvalgene har som prioriterte satsingsområder.

Leder for fagutvalget for arkitekturstyring, samt NTNUs representant, går inn i fagutvalg for IMD. Dette ble våren 2019 avklart med leder for Digitaliseringsstyret, og Digitaliseringsstyrets medlemmer ble orientert 28.08.2019. 
 

Fagutvalgene er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Tore Burheim, Universitetet i Bergen

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Tore Burheim IT-direktør, fagutvalgets leder UiB
 Annette Grande Furset  Seniorrådgiver  Unit 
Tord Tjeldnes IT-direktør  UiA 
Anne-Cecilie Riiser IT-direktør  Meteorologisk institutt 
Ståle Mørch IT-direktør  Høyskolen Kristiania 
Hans Kristian Fjeld Seksjonssjef, Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter  UiO 
Ola-Gunnar Juelsrud   Seksjonssjef, IT-avdelinga NMBU
Tom Røtting  Administrerende direktør  Uninett 
Lars Oftedal IT-Direktør UiO
Jan Eirik Eggan Seksjonsleder, IT-strategi og styring  NTNU

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter