Fagutvalg for informasjonssikkerhetFagutvalget for informasjonssikkerhet er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Sonja Irene Dyrkorn, Universitetet i Bergen

Medlemmer

Navn Stilling Institusjon
Sonja Irene Dyrkorn HR-direktør UiB
Agnethe Eva Sidselrud  Seksjonsleder informasjonssikkerhet Unit
Ingvild Stock-Jørgensen Seniorrådgiver, jurist UiT
Marianne Høgtveit Myhren Seksjonsleder, Personverntjenester NSD AS
Kristian Sollesnes Avdelingsleder for forskning og bibliotek, CSO NiH
Merete Varpe Seniorrådgiver, avdeling for infrastruktur USN
Anette Thorkildsen Osaland Senioringeniør, sikkerhet UIA
Anders Lund Avdelingsdirektør sikkerhetstjenester Uninett
Espen Grøndahl Sjefsingeniør - IT-direktørens stab UiO
Stian Husemoen Seksjonsleder, Digital sikkerhet NTNU
    UiS
Odd Asbjørn Halseth IT-direktør Nord universitet

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter