Fagutvalg for forskningFagutvalget for forskning er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

Møteplan, agenda og referat

Leder

 Johanne Raade, UiT – Norges arktiske universitet.

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Johanne Raade Bibliotekdirektør UiT
Katrine Weisteen Bjerde  Fagdirektør Unit
Frode Georgsen Avdelingsdirektør statistikk og evaluering Forskningsrådet 
Per Martin Norheim-Martinsen Viserektor for forskning  OsloMet 
Gro Anita Fonnes Flaten Prorektor for forskning  HVL 
Tanja Storsul Direktør ved Institutt for samfunnsforskning NIFU 
Kristin Bjordal  Direktør regional forskningsstøtte  OUS 
Gunnar Bøe Administrerende direktør  Uninett Sigma2 
Vigdis Kvalheim Administrerende direktør  NSD 
Ragnar Lie Sekretær for UHR Forskning  UHR 
Håvard Hansen Professor for forskning på SV-fakultetet  UiS 
Benedicte Løseth Avdelingsdirektør, Forsknings- og innovasjonsavdelingen UiB 
Torbjørn Svendsen Professor og direktør  NTNU Digital 
Gard Thomassen Underdirektør, IT i forskning UiO 
Siri Sæther Administrativ leder, bibliotek NINA
Tor Ingebrigtsen Spesialrådgiver UNN
Reidar Thorstensen Forskningsdirektør Helse vest RHF
Henrik Næss

Strategisk virksomhetsarkitekt 

Direktoratet for e-helse 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter