Fagutvalg for arkitekturstyring er slått sammen med fagutvalg for IMDFor å få bedre ressursutnyttelse og mer gjennomføringskraft for å realisere handlingsplanen, er fagutvalg for arkitekturstyring slått sammen med fagutvalg for IMD (infrastruktur, mellomvare og data). Gjennom denne justeringen får vi konsolidert kompetanse og kapasitet for å ivareta IAM, integrasjonsarkitektur og master data management (MDM) som begge fagutvalgene har som prioriterte satsingsområder.

Tidligere leder for fagutvalget for arkitekturstyring og NTNUs representant, gikk inn i fagutvalg for IMD. Dette ble våren 2019 avklart med leder for Digitaliseringsstyret, og Digitaliseringsstyrets medlemmer ble orientert i møte 28.08.2019. Sammenslåingen ble gjort permanent i Digitaliseringsstyrets møte 20.11.2019.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat høst 2018- høst 2019 

Tidligere leder

Lars Oftedal, Universitetet i Oslo

Tidligere medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Lars Oftedal IT-Direktør, fagutvalgets leder UiO
Heidi Bergh-Hoff  Sektorarkitekt  Unit 
Barbara Wasson   Direktør, SLATE senter for læringsanalyse  UiB 
Ragnvald Sannes   Førstelektor, Institutt for strategi og entreprenørskap   BI  
Lars Ailo Bongo   Professor, Informatikk   UiT  
Jan Eirik Eggan   Seksjonsleder, IT-strategi og styring  NTNU  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter