Fagutvalg for arkitekturstyring Samkjøring av fagutvalg for IMD og arkitekturstyring - fra høsten 2019

For å få bedre ressursutnyttelse og mer gjennomføringskraft for å realisere handlingsplanen på de områdene som fagutvalget har prioritert, vil vi samkjøre fagutvalg for arkitekturstyring med fagutvalg for IMD (infrastruktur, mellomvare og data). Leder for  arkitekturstyring og IMD støtter denne tilnærmingen. Gjennom denne justeringen får vi konsolidert kompetanse og kapasitet for å ivareta IAM, integrasjonsarkitektur og master data management (MDM) som begge fagutvalgene har som prioriterte satsingsområder.

Leder for fagutvalget for arkitekturstyring, samt NTNUs representant, går inn i fagutvalg for IMD. Dette ble våren 2019 avklart med leder for Digitaliseringsstyret, og Digitaliseringsstyrets medlemmer ble orientert i møte 28.08.2019.
 

Fagutvalgene er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Lars Oftedal, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Lars Oftedal IT-Direktør, fagutvalgets leder UiO
Heidi Bergh-Hoff  Sektorarkitekt  Unit 
Barbara Wasson   Direktør, SLATE senter for læringsanalyse  UiB 
Ragnvald Sannes   Førstelektor, Institutt for strategi og entreprenørskap   BI  
Lars Ailo Bongo   Professor, Informatikk   UiT  
Jan Eirik Eggan   Seksjonsleder, IT-strategi og styring  NTNU  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter