Fagutvalg for arkitekturstyringFagutvalget for arkitekturstyring er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Lars Oftedal, Universitetet i Oslo

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Lars Oftedal IT-Direktør, fagutvalgets leder UiO
Heidi Bergh-Hoff  Sektorarkitekt  Unit 
Barbara Wasson   Direktør, SLATE senter for læringsanalyse  UiB 
Rangvald Sannes   Førstelektor, Institutt for strategi og entreprenørskap   BI  
Lars Ailo Bongo   Professor, Informatikk   UiT  
Jan Eirik Eggan   Seksjonsleder, IT-strategi og styring  NTNU  

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter