Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtteFagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Solveig Margrethe Roland Svendsberget , Universitetet i Agder

Medlemmer

Navn Stilling Institusjon
Solveig Margrethe Roland Svendsberget  Assisterende direktør UiA
Tor Holmen Avdelingsdirektør Unit
Cecilie Ohm  Seniorrådgiver UiB
Johannes Falk Paulsen Underdirektør UiO
Lars Petter Mathisrud Personal- og organisasjonsdirektør INN
Roar Tobro  Avdelingsleder virksomhetsstyring NTNU
Karianne Brøndbo Bergheim  Økonomileder HVL
Terje Thomassen      Økonomidirektør USN
Anita Eriksen Direktør økonomi og HR Nord universitet
Stig Ørsje IT-direktør UiT
Kjetil Skog Innkjøpssjef UiB

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter