Canvasdager

Canvasdagene arrangeres 7.-8. november ved Universitetet i Oslo, UiO. Onsdag 6. november er satt av til samlinger for scripting i Canvas og Plagiatkontroll (Urkund).

Målgrupper: Læringssentere, sysadmin på flere nivå, superbrukere og undervisningsledere.

Pris: Gratis deltakelse for inntil 3 deltakere pr institusjon som er med i Unit sin LMS-tjeneste. Øvrige faktureres for dagpakke to dager, kr 800 + mva.

 

Prekonferanse workshop:

Det vil gjennomføres to samlinger ved UiO 6. november. Her vil det være to paralleller: En for scripting i Canvas og en for Urkund plagiatkontroll. 

Program Urkund-samling

Sted: UiO Blindern Georg Sverdrups hus, 3. etg. Undervisningsrom

10:00-10:30    Velkommen, mål/plan for dagen og presentasjonsrunde - bli kjent

10:30-12:00   Erfaringsutveksling for Urkund, Runde rundt bordet/diskusjon - kartlegge felles utfordringer og beste praksis. Tema for erfaringsutveksling og diskusjon:

  • Fungerer URKUND tilfredsstillende?
  • Har antallet fuskesaker endret seg ved overgangen til URKUND?
  • Bruk av integrasjoner i Canvas, Inspera og WISEflow
  • Bruk av adminverktøyet URSA og verktøyet for å laste opp kilder selv (integration services)
  • Lokale rutiner: sjekker vitenskapelige eller admin for plagiat? Sjekkes alt, stikkprøver, eller kun ved mistanke for fusk?

11:00-11:10  

Pause

11:10-12:00  

Erfaringsutveksling og diskusjon fortsetter

12:00-13:00  

Lunsj

13:00-13:45  

Diskusjon om ny Urkund-rapport

13:45-14:00  

Pause

14:00-15:00

Presentasjon av Urkund roadmap via video v/Peter Witasp, Urkund

15:00-15:15  

Pause

15:15-16:00  

Oppsummering og veien videre. Tjenesteforvaltning i 2020 – diskusjon

16:00

Slutt

Påmelding til Urkundsamling 6. november er nå fulltegnet. Ta kontakt med Elisabeth Guillot om du har spørsmål knyttet til påmelding.

 

Program fagdag om scripting i Canvas:

Sted: UiO Blindern Georg Sverdrups hus, 3. etg., Elektronisk klasserom

1000-1015

Intro – hvem er vi på samlinga, og hva gjør vi på scripting?

1015-1100      

Script manager

1100-1200

Scripteefaringer UDIR

1200-1230

Lunch

1230-1300

Scripteefaringer UDIR forts

1300-1315

Pause / kaffe

1315-1430

Scripteerfaringer ved UiO

Deling av erfaringer og script, hands on trening (ta med PC)

1430-1500

Veien videre for scriptesamarbeidet

Påmelding til fagdag om scripting i Canvas 6. november kl 10-16
 

Program for Canvasdagene 7. og 8. november 

UiO, Sentrum, Domus Academica, Auditorium 4

 

NB! Arrangementet er fullbooket. Ta kontakt med Vegard Moen (vegard.moen@unit.no) om eventuelle ledig plasser og plasser for bidragsytere.

 

Torsdag 

 

0930-1000

Registrering/kaffe

1000-1030 

Velkommen – status i tjenesten, Unit

1030-1140 

Hva er Canvas sin rolle i det digitale læringsmiljøet? UiA, UiO, NMBU 

1140-1200

Scripting i Canvas, Hva kan det brukes til? Tore Bredeli Jørgensen, UiO

1200-1300 

Lunch 

1300-1330 

Læringsmål i Canvas, UiA

1330-1415 

Feedbackfruits i Canvas – OsloMET

1415-1445 

Pause 

1445-1530 

Hva har skjedd i Canvas det siste året. Hvilken funksjonalitet kan vi bruke mer? NMBU, UNIT

1530-1600 

Canvas roadmap, Instructure (online)

Ettermiddag/ kveld

Uformell møteplass, ingen påmelding og ikke booket plasser.   

Torggata Bad fra kl 1800 – Her er det mulig å spise street food fra 16 ulike kjøkken: https://torggatabad.no/mat/

Brygg, fra kl 2100 https://brygg.no/

Fredag 

 

0900-0930 

UiOs nye integrasjon FS-Canvas 

0930-1030 

Canvas Data – hvilke muligheter finnes og hva kreves for å komme i gang? HiOf, + Panel

1030-1100 

Pause 

1100-1130 

Portfolium integrert med Canvas   - pedagogiske mapper, UiT

1130-1200

Zoom i Canvas, USN

1200-1245

Pedagogisk bruk av Canvas, USN

1245-1300 

Avslutning / wrap up  

1300

Slutt / Grab and go lunch 

Date and time:

From: 7. November, 2019, at 10:00
To: 8. November, 2019, at 13:00

Place:

UiO, Karl Johansgt. 47, Domus Academica, Auditorium 4.
Vis i kart

Useful information

Address

UiO, Karl Johansgt. 47, Domus Academica, Auditorium 4.

Contact

Feel free to email us if you have any questions