Informasjonssikkerheten ved norske universiteter og høyskoler må styrkes


Rapporten «Tilstandsvurdering av informasjonssikkerhet og personvern blant de statlig eide universitetene og høyskolene» konkluderer med at informasjonssikkerheten ved norske universiteter og høyskoler må styrkes.

Mann og kvinne foran skjerm

Regjeringen har bevilget 70 millioner kroner over en fireårsperiode for et sikkerhetsløft innenfor forskning og høyere utdanning. 


- Informasjonssikkerhet er et høyt prioritert område for hele universitets- og høyskolesektoren. Det fireårige programmet som Unit har overordnet ansvar for skal styrke både det forebyggende arbeidet, sikkerhetskulturen og den operative sikkerheten. Rapporten bekrefter at dette er et område vi skal vie stor oppmerksomhet i årene framover, sier direktør Roar Olsen i Unit.

Tilstandsvurderingen gir et bilde på hvordan norske høyskoler og universiteter arbeider med informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten er utarbeidet av Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og Unit har gjennomført kartleggingsmøter med samtlige aktuelle institusjoner.

Sensitive opplysninger på tvers av ulike datasystemer

Universitetene og høyskolene forvalter store mengder med sensitive opplysninger, både personopplysninger og forskningsdata. I dag er det et stort antall med datasystemer som behandler opplysningene, det gjør situasjonen uoversiktlig og vanskelig å styre på en helhetlig måte.

Klare anbefalinger

Rapporten kommer med noen klare anbefalinger til universitetene og høyskolene. Arbeid med informasjonssikkerhet og personvern må prioriteres. Det vil bidra til kompetanseheving, bedre oversikt, økt ressursinnsats og bedre samordning. Ledelsen må støtte opp om og styre dette arbeidet.

For høyere utdanning og forskning er informasjonssikkerhet et prioritert område. Informasjonssikkerhet og personvern inngår som et eget satsingsområde i den nylig vedtatte handlingsplanen for digitalisering av høyere utdanning og forskning. Det må bli naturlig å tenke på informasjonssikkerhet og personvern i all digitalisering. Dette må bygges inn i nye tjenester og løsninger, og sikkerhetskulturen må styrkes.

Les rapporten i sin helhet her.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter