Universitetet i Stavanger tar i bruk Leganto


Universitetet i Stavanger har valgt pensumlistesystemet Leganto for å opprette, vedlikeholde og gjøre pensumlister tilgjengelige for sine studenter. Implementering av systemet vil skje i løpet av høsten. 

Leganto illustrasjon

Universitetet i Stavanger har valgt pensumlistesystemet Leganto for å opprette, vedlikeholde og gjøre pensumlister tilgjengelige for sine studenter.

Unit er ansvarlig for å levere tjenesten til aktører innen høyere utdanning og forskning. Tjenesten er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, søkesystemet Oria og læringsplattformer som Canvas.   

UiS blir med dette også medlem i pensumlistekonsortiet. Pensumlistesystemkonsortiet teller nå 17 institusjoner. 

 

Om Leganto 

  • Brukes av norske universiteter og høgskoler  

  • Er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, søkesystemet Oria og diverse læringsplattformer 

  • Systemet utvikles av Ex Libris  

  • Systemet organiseres i et samarbeidskonstortium  

  • Unit tilbyr følgende støttetjenester for Leganto:  Brukerstøtte, veiledninger, konfigurasjonsstøtte , og integrasjonsstøtte ved implementering 

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter