Safespring Storage


Safesprings skybaserte lagring finnes i tre varianter og bygger på den markedsledende lagringsteknologien Ceph. Tjenesten leveres fra sikre datasentre med høy tilgjengelighet.

Tilbake til resultater fra UH-skyprogrammet

Data forlater aldri Norge, siden datasentrene fysisk ligger her i landet. Data lagres krypterte på harddisker, og tjenesten er fleksibel og fullt automatisert. Brukeren kan selv med få, enkle tiltak skape nye dataområder.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Sluttbrukere

Forutsetninger: 

Rammeavtale - avrop

Formåls- og hjemmelsvurdering: Se tilpasset mal for tjenesten (pdf)

Databehandleravtale (pdf)

ROS-veileder

Det er mulig å knytte tjenesten til innlogging gjennom Feide.

Tjenesten leveres over forskningsnettet.

Universell Utforming: Med bakgrunn i unntak for IKT-løsninger i arbeidslivet/ virksomhetsinternt system, er denne tjenesten ikke omfattet av krav om universell utforming. Dersom tjenesten skal tilbys allment til elever og studenter, må det gjøres en vurdering av tjenesten mot kravene i Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Ta kontakt med UH-sky for mer informasjon.

Beskrivelse av tjenesten: 

Safespring vant anbudet om levering av STaaS til den akademiske sektoren i Norden som ble gjennomført av Nordunet, og som alle UNINETT-kunder kan gjøre avrop på.

Gjennom å velge Safesprings lagring i skyen kan brukeren senke kostnadene for datalagring, frigjøre kapital, forbedre virksomhetens fleksibilitet og øke systemenes ytelse. Hittil har fysiske servere tvunget IT-avdelinger til å investere i lagerkapasitet ut ifra forventet, kommende behov. Med Safespring STaaS kan brukeren kjøpe lagring ut ifra det faktiske behov og bruksmønster. Lagring i skyen er raskt å distribuere i organisasjonen: I stedet for å bruke uker og måneder på å bygge opp komplisert infrastruktur, kan brukeren nå kjøpe den nødvendige kapasitet og få tilgang til den innen noen få minutter. Tjenesten kan dessuten skaleres opp eller ned på bakgrunn av de øyeblikkelige krav i din virksomhet.

 

Mer informasjon:

Kostnad: 

Priser (pdf)

Support: 

SLA og supportprosess (pdf)

Ta direkte kontakt med Safespring:


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter