Alma - workshop om lisenshåndtering


Hensikten med å bruke Alma som verktøy i innkjøpsprosessen og lisenshåndtering, er å ha ett sted for lisenser, vilkår, dokumentasjon, forhandlingsnoter, avtaleansvarlig.

Arbeidsgruppen for akkvisisjon har invitert Maja Sørnes og Ulla Oulie fra Handelshøyskolen BI til å holde en workshop om lisenshåndtering i Alma tirsdag 2. april.

Hensikten med å bruke Alma som verktøy i innkjøpsprosessen og lisenshåndtering, er å ha ett sted for lisenser, vilkår, dokumentasjon, forhandlingsnoter, avtaleansvarlig. For å få til dette skal vi se på noe av terminologien som brukes i kontraktspråk, og betydningen for bibliotek. Videre skal vi jobbe med hvordan vi kan hente ut vilkår fra avtaleteksten, og registrere dem i Alma, slik at det kan vises i Oria for sluttbrukere, eller brukes til å lage rapporter i Analytics.

Denne workshopen vil ta for seg lisenser som primært ikke er konsortieavtale-lisenser. Konsortieavtaler som er forhåndstolket av Unit Låt og tilgjengelig i Edvarda, vil bli behandlet i en miniworkshop på BIBSYS-konferansen 2019.

Program
09:30 - 10:00 Morgenkaffe og boller
10:00 Gjennomgang av en lisens, terminologi og utfordringer.
11:00 Alma lisenshåndtering og arbeidsflyt.
12:00 Lunsj
12:45 Egen aktivitet med veiledning
15:00 Avslutning /Ettermiddagskake.
15:00-17:00 Frivillig semistrukturert diskusjon om:

• Nasjonalt vokabular på termer?
• Forhandlinger – utforme minimumskrav
• Forhandlingsstrategier
• Nasjonalmål og retningslinjer for åpen tilgang til…punkt 3.

Forutsetning for deltagelse: Konfigureringsrettigheter i Alma. Egen PC. Fordel, men ingen betingelse, å ha deltatt på lisens-workshopen på BIBSYS-konferansen.

Anbefalt litteratur: Halaychik, C. S., & Reagan, B. (2018). Licensing electronic resources in academic libraries : a practical handbook. Cambridge, MA: Chandos Publishing.

Tid: Tirsdag 2. april kl 10:00-15:00. Fra 15:00-17:00 Valgfri plenumsdiskusjon.

Sted: Handelshøyskolen BI, Campus Oslo. Nydalsveien 37. Finn i Google Maps.

Kursrom: A2-035. Finn i Maze map

Workshop-ledere: Maja Sørnes og Ulla N. Oulie (BI).

Alle må ta med egen PC.

Det må være minst 15 deltakere for at workshopen skal bli arrangert (max 50).

Pris: kr 1000- pr. pers. (lunsj, kaffe o.l. er inkludert).

Frist for påmelding: Torsdag 28 februar.

Påmelding er avsluttet.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter