Rammeavtale for forhandler av programvare


Avtale for Forhandler av programvare omfatter programvarelisenser for formidling av programvare inkl. rådgivning, bistand og support.

Kontraktsperiode

Avtalen er inngått for perioden 1. juli 2020 til 1. juli 2023. 

Avtalen kan forlenges med 1 år, maksimalt til 1. juli 2024.

Leverandør og kontaktinformasjon

 

Crayon

Erik Espinoza

Tlf.: 90775435

e-post: erik.espinoza@crayon.com

Ansvar: kontraktsansvarlig

Dag Anders Ingebo

Tlf.: 97115460

e-post: dag.anders.ingebo@crayon.com

Ansvar: Kunde-eier 

Linda Urberg

Tlf: 91877660

e-post: linda.urberg@crayon.com

Ansvar: Kunde-eier

Felles e-post:

Bestillinger basert på tilsendt tilbud sendes til lisens@crayon.com, med kopi til kunde-eier.

Forespørsler: spørsmål om priser, tilbudsforespørsler og lignende dersom rettighetshaver ikke kjenner kunde-eier, sendes til breddesoftware@crayon.com.

 

Hvordan ta i bruk rammeavtalen 

Virksomheten signerer avropsavtale mellom leverandør og Virksomheten. Mal for avropsavtale finnes nederst på siden.

Avtaledokumenter

For å få tilsendt rammeavtalene kan du sende henvendelse til innkjop@sikt.no

Vedlegg


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter