Møte 1 i Digitaliseringsstyret


Dato - 28. august 2018
Sted - Radisson Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Agenda

V-Sak 1 -  Godkjenning av dagsorden

O-Sak 2 - Konstituering og presentasjon av representanter i Digitaliseringsstyret. Gjennomgang av styringsmodellen og mandat for digitaliseringsstyret

V-Sak 3 -  Mandat og deltagelse fagutvalg

V-Sak 4 -  Årshjul for Digitaliseringsstyret og fagutvalg

D-Sak 5 - Gjennomføringsplan og introduksjon til arbeidet med handlingsplaner for å realisere digitaliseringsstrategien.

D-Sak 6 -  Tverrsektorielt samarbeid – SKATE (Difi).

D-Sak 7 -  Nasjonal arbeidslivsportal

O-Sak 8 -  Nasjonalt vitenarkiv

O-Sak 9  -  Sikresiden.no

Eventuelt


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter