Fjernlånsbestilling fra bibliotek utenfor BIBSYS-konsortiet


Alle bibliotek som er registrert i Base Bibliotek kan sende bestilling til bibliotek i BIBSYS-konsortiet.

Fjernlånsbestilling via Oria

Bestilling via Oria gjøres på to forskjellige måter, avhengig av hvilken fjernlånsfunksjonalitet ditt biblioteksystem støtter.

Bibliotek som støtter NCIP-protokollen

De fleste biblioteksystem som brukes i Norge støtter fjernlånsprotokollen NCIP. Hvis ditt bibliotek er oppdatert i Base Bibliotek med NCIP-adresse, kan du bestille fjernlån via fjernlånsfunksjonaliteten i Oria.

Bruk denne veiledningen hvis du bruker NCIP, eller at du vet at ditt biblioteksystem støtter den nye fjernlånsfunksjonaliteten.

Andre bibliotek

Andre bibliotek har også mulighet til bestille fjernlån i Oria.

Bruk denne veiledningen hvis du bruker et annet biblioteksystem, eller ikke har noe biblioteksystem.

Merk at det er pr nå ikke mulig å legge inn bestilling på materiale (artikler) som institusjonen har tilgang til elektronisk.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter