Hvordan bruke OriaAlt i ett søk

Oria er en søketjeneste som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m. Nedenfor har vi samlet noen enkle søkeveiledninger som kan få deg i gang med bruk av Oria.

Ved å gå til oria.no vil du komme til din institusjon hvis du er på en kjent IP-adresse. Hvis du ikke er på en kjent IP-adresse kan du søke i den generelle versjonen av Oria eller velge hvilken institusjons samling du ønsker å søke i.

For å få tilgang til fulltekst av elektroniske artikler og bøker bør du være på institusjonens IP-adresse. Dette kan gjøres ved hjelp av VPN eller andre løsninger for hjemmekontor.

Innlogging med Feide-ID

For å logge på som bruker og låntaker i Oria.no brukes Feide-ID.

Feide-innlogging betyr at brukernavn og passord er det samme som ved pålogging til datanettverket ved institusjonen.

En Feide-ID kan til forveksling minne om en epostadresse, og bygger på formen xxxxx@institusjons_domene, for eksempel: anne@ntnu.no. Identiteten trenger ikke være knyttet til navnet på brukeren, den kan like godt være knyttet til studentnummer eller noe annet som er unikt innenfor institusjonen, f.eks. s122897@ntnu.no.

Vennligst ta kontakt med ditt bibliotek ved spørsmål.

In English

Oria is a discovery tool/search engine that allows you to search the library’s resources, such as books, articles, magazines, music, movies and online resources etc. In order to request copies from articles and to request a loan, you need to be registered as a patron at a library that use the BIBSYS Library System.

Below you will find some simple guides that will help you get started with Oria.

When logging on to oria.no you will enter your institutional collection if you are logging on from a known IP-address. If not, you can search in oria.no or you can choose resources from the institutional view that you wish to search in.

For access to full text electronic articles and books you should be on an IP-address associated to Campus. This can be done by using VPN or other solutions for home office.

List of Oria instances

Samisk

Buot ovtta ohcamis
Oria lea ohcanbálvalus mii addá dutnje vejolašvuođa ohcan bibliotehka buot resurssain; girjjiid, artihkkaliid, musihka, filmmaid ja elektrovnnalaš resurssaid jna. Vuolábealde mii leat čohkken álkis ohcanbagadusaid mat sáhttet du veahkehit geavahišgoahtit Oria (dárogillii ja eŋgelasgilii).

Go manat dása:oria.no de boađát iežat ásahussii jos don leat dovddus IP-čujuhusas. Jos don it leat dovddus IP-čujuhusas, de don sáhtát ohcat Oria dábálaš hámis dahje válljet man ásahusa čoakkáldagas don háliidat ohcat.

Jos galggat beassat elektrovnnalaš artihkkaliid ja girjjid ollestekstii, de don berret leat ásahusa IP-čujuhusas. Dan lea vejolaš dahkat VPNain dahje ruoktokontuvrra eará čovdosiiguin.

Veiledninger/Guides

Pålogging, norsk
Log on, English version

Søkeveiledning nytt grensesnitt

Search guide new interface


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter