Ny deltaker i Pensumlistesystemkonsortiet


Leganto benyttes av universiteter og høgskoler, og er tett knyttet til biblioteksystemet Alma, søkesystemet Oria og læringsplattformer, som for eksempel Canvas. Nyeste deltaker i konsortiet for Leganto er Dronning Mauds Minne Høgskole, DMMH.

Blir del av Pensumlistesystemkonsortiet

Systemet for pensumlister utvikles av Ex Libris, og er tilgjengelig for universitets- og høgskolesektoren gjennom et samarbeidskonsortium som nå også DMMH blir en del av. Pensumlistesystemkonsortiet ble opprettet i august 2017 og formålet med konsortiet er å samarbeide om felles løsninger, effektiv drift og informasjons- og kompetansedeling på tvers av institusjonene. 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter