DLR - Digitale Læringsressurser


Digitale Læringsressurser, DLR, er en skybasert tjeneste for digitale læringsressurser som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner.

Læringsressursene kan benyttes der du har behov for dem til enhver tid. Det er ikke behov for å huske hvor de er lagret – de er enkelt søkbare og lar seg lett integrere og vise frem der du har behov for det.

DLR holder oversikt over alle dine læringsressurser, uavhengig av om de er egenproduserte, funnet på iTunes, Vimeo eller YouTube. Kanskje har du opptak av en forelesning eller en videokonferanse? Tidligere eksamensoppgaver, podcast/lydopptak eller rett og slett forelesningsnotater du ønsker å dele med dine studenter. DLR støtter de fleste filformater, og de enkelte ressursene kan enkelt søkes frem og gjøres tilgjengelig der det er behov for dem.

Interessert? Ta kontakt med Unit for mer informasjon og tilgang til DLR. 

 

Personvernerklæring - norsk

Privacy Statement - English


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter