Norsk APA referansestil


Norsk APA-manual viser hvordan du henviser til kilder i tekst og hvordan du utformer referanselista.

Norsk APA 7.-manual, 2020, v.1.3. (retting av småfeil - se s. iii for endringslogg)

Tips: Naviger i manualen ved å bruke navigasjonsruta/innholdsfortegnelsen eller CTRL+F for å søke.

Den norske manualen tar utgangspunkt i Publication Manual of the American Psychological Association (7. utgave), samt APAs offisielle blogg.

APA selv anbefaler en gradvis overgang til APA 7th. Vi anbefaler at studenter som allerede bruker APA 6th i master- eller bacheloroppgave, fortsetter med det og ikke bytter til APA 7th: Norsk APA 6th-manual, 2019, v3.2.

Last ned norsk APA-stil til EndNote (bruk Firefox eller Chrome):

*Oppdaterte EN-stiler kommer innen studiestart 2020.

Om norsk APA-manual

Denne APA-manualen er standarden for APA-stilen i Norge. Tidligere har UH-bibliotekene utarbeidet egne tolkninger og løsninger for særnorske kilder, som f.eks. NOU-er og Stortingsmeldinger, men i juni 2018 ble det utarbeidet en felles løsning som bibliotekene kunne ta i bruk.

Redaksjonen for norsk APA-stil ble ferdig med arbeidet med tilpasningen av APA 7th til norsk 10. juni 2020.

Redaksjonen anbefaler at man lenker til denne siden fremfor å kopiere filene over på egne nettsider. Manualen og de to EndNote-stilene oppdateres årlig, med oppdateringsdato 1. juli.

Om redaksjonen

Redaksjonen for norsk APA-stilen består av representanter fra Kildekompasset, Søk & Skriv, NTNU, OsloMet og UiT.

Redaksjonen tar gjerne imot innspill på apa@unit.no. Redaksjonen svarer ikke på enkeltspørsmål eller gir veiledning i referansehåndtering.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter