Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtteFagutvalget for administrasjon, ledelse og kontorstøtte er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

► Møteplan, agenda og referat

Leder

Solveig Margrethe Roland Svendsberget , Universitetet i Agder

Medlemmer

Navn Stilling Institusjon
Solveig Margrethe Roland Svendsberget  Assisterende direktør UiA
Tor Holmen Avdelingsdirektør Unit
Cecilie Ohm  Seniorrådgiver UiB
Johannes Falk Paulsen Underdirektør, Enhet for lederstøtte UiO
Lars Petter Mathisrud Personal- og organisasjonsdirektør INN
Roar Tobro  Avdelingsleder virksomhetsstyring NTNU
Wiggo Hustad Avdelingsleiar organisasjonsutvikling og digitalisering HVL
Terje Thomassen      Økonomidirektør USN
Stig Ørsje IT-direktør UiT
Kjetil Skog Innkjøpssjef UiB

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter