Fagutvalg for utdanningFagutvalget for utdanning er etablert for å sikre brukermedvirkning og for at institusjonenes behov og interesser blir ivaretatt. Fagutvalget er rådgivende. Det bistår Digitaliseringsstyret strategisk med å sikre en samordnet og effektiv realisering av digitaliseringsstrategien.

Mandat med formål, rolle og oppgaver finner du på hovedsiden for fagutvalgene.

Møteplan, agenda og referat

Leder

Marianne Øhrn Johannessen, Universitetet i Agder.

Medlemmer

Navn  Stilling  Institusjon 
Marianne Øhrn Johannessen Fakultetsdirektør  UiA 
Arve Olaussen Fagdirektør Unit 
Berit Kjeldstad  Prorektor utdanning   NTNU 
Solve Sæbø Prorektor utdanning   NMBU 
Hjørdis Hjukse Seksjonssjef, digitalisering og utdanningskvalitet  USN 

Knut Martin Mørken

 Visedekan utdanning, professor UiO 
Anne Berit Swanberg Dekan undervisning og læring  BI 
Marianne Brattland Studiedirektør  OsloMet 
Jon Lanestedt Seniorrådgiver utdanning og digitalisering Diku
Christen Soleim Avdelingsdirektør studieadministrativ avdeling  UiB 
Veslemøy Hagen Utdanningsdirektør UiS 
Heidi Adolfsen Avdelingsdirektør forskning, utdanning og formidling UiT
Bjørg Kristin Selvik Prorektor utdanning HVL
Morten Stene Student UiB NSO
Bente Ringlund Bunæs Seniorrådgiver, Universitets- og høgskolerådet  (Observatør med tale- og forslagsrett)

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter