Digitalisering i høyere utdanning og forskning


"Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige." (Digitaliseringsrundskrivet nr. H-17/15)

Digitaliseringsstyret

Fagutvalgene
Tjenesterådene   
Råd for helhetlig prioritering (avviklet 29.04.2021)
Ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren
Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning

Prosjekt- og porteføljestyring

Arkitekturstyring
Tjenestestyring
Units vedtekter

Sikre brukermedvirkning

For å ivareta institusjonenes behov og interesser, skal Unit etablere hensiktsmessig og forpliktende brukerinvolvering som innebærer tydelig medvirkning fra institusjonene i høyere utdanning og forskning. Strukturene for brukermedvirkning er definert i styringsmodellen