Nasjonalt vitenarkiv: Oppdateringer av Cris/NVA25. mai 2022

Det er gjort flere oppgraderinger av tjenesten i mai. De siste detaljene kom på plass den 25.

Overgang til Cristins personregister

Den mest merkbare endringen for de som registrerer resultater er at Cris/NVA nå bruker Cristins personregister for verifisering av forfatter, veileder, redaktør og annen bidragsyter. (Testversjonen av Cris/NVA bruker testversjonen av Cristins personregister.) I tidligere versjoner av tjenesten ble verifisering av forfatter etc. gjort mot det autoritetsregisteret som brukes i biblioteksystemet Alma.

Endringer i påloggingsløsningen

 • Ansatte ved institusjoner som ikke bruker Feide kan nå logge på Cris/NVA via ID-porten ved å velge MinID eller BankID.
 • Ved første pålogging vil du få opprettet en brukerprofil. Forutsatt at du allerede er registrert i Cristins personregister med riktig institusjonstilhørighet, vil du samtidig få rollen Registrator. (Hvis ikke må Administrator ved din institusjon legge til korrekte opplysninger om din ansettelse ved institusjonen.)

Flere funksjoner for Administrator

 • Administrator kan opprette ny person i personregisteret med ansettelse ved egen institusjon. 
 • Administrator kan legge til/fjerne roller for brukere ved egen institusjon.
 • Administrator kan redigere opplysninger om ansettelse i personregisteret for personer ved egen institusjon (institusjon/enhet, stilling, stillingsprosent, startdato og ev. sluttdato).

Flere resultattyper

 • Utstillingskatalog (publisert som monografi)
 • Kapittel i utstillingskatalog (publisert i antologi)
 • Innledning (publisert i antologi)
 • Abstraktsamling
 • Konferanseabstrakt (publisert i et tidsskrift eller i en abstraktsamling)
 • Kapittel i rapport (publisert som del av en rapport)
 • Lisensiatavhandling
 • Hefte i tidsskrift (for publisering av hele hefter i vitenarkivet i stedet for enkeltartikler)

Spesielt om den nye produksjonsversjonen av Cris/NVA

 • Alle registreringer som fantes ved oppgraderingene i mai har blitt oppdatert ved at forfattere etc. har blitt verifisert mot Cristins personregister.
 • Ingen brukerprofiler har blitt slettet, men tilganger kan ha blitt endret. Ved problemer med tilgang, ta kontakt med vår brukerstøtte.
 • Tjenesten er foreløpig et tilbud til institusjoner som ikke har et lokalt vitenarkiv.

Spesielt om den nye testversjonen av Cris/NVA

 • Ved utgangen av mai 2022 har 40 institusjoner fått tilgang til å bruke testversjonen, se Institusjoner med tilgang til testversjonen.
 • Nye institusjoner som ønsker tilgang må kontakte vår brukerstøtte og oppgi hvem som skal være kontaktperson for institusjonens bruk av testversjonen. Vedkommende vil få tilgang som administrator for egen institusjon.
 • Alle registreringer og alle brukerprofiler som fantes ved oppgraderingene i mai har blitt slettet.
 • Kontaktpersoner ved institusjoner med tilgang vil få informasjon via e-post om hva de må gjøre etter oppgraderingene i mai.

1. desember 2021

Ved registrering/redigering av resultat er det nå mulig å:

 • Starte i tomt registreringsskjema (i tillegg til å starte med lenke til original versjon eller å laste opp fil for å få importert tilgjengelige metadata).
 • Registrere resultat av kunstnerisk utviklingsarbeid i form av Design.
 • Registrere resultat som foreligger som presentasjoner (Konferanseforedrag, Konferanseposter, Foredrag, Annen presentasjon).
 • I det trinnet hvor du laster opp fil og angir versjon og lisens; sjekke hva som ligger i Kanalregisteret om tidsskriftet/serien/utgiveren mht åpen tilgang for å få hjelp til å gjøre riktige valg (jfr. lenker til DOAJ, SherpaRomeo, Unit-avtaler og Plan S: Journal Checker Tool i Kanalregisteret).

Ved søk og visning er det nå mulig å:

 • Avgrense søket ved å legge til ett eller flere filter (tittel, sammendrag, resultattype, nøkkelord, bidragsyter, publiseringsår)

Annet:

 • Applikasjonen har fått nye farger.
 • Den tilbakemeldingen du får i registreringsskjema om en publikasjon kan inngå i NVI eller ikke, skal nå være korrekt (feilen i forrige versjon er rettet).
 • Redaktør kan velge om et kontrollert vokabular skal være; standard i registreringsskjemaet for alle ved institusjonen, kunne legges til og brukes av den som registrer, ikke være tilgjengelig. Jfr. at mange slike er fagspesifikke og derfor ikke relevante for alle institusjoner (foreløpig er det støtte for de kontrollerte vokabularene HRCS-aktiviteter og HRCS-kategorier).

1. oktober 2021

Ved registrering/redigering av resultat er det nå mulig å: 

 • Legge til HRCS-aktiviteter og HRCS-kategorier. 
 • Registrere flere ressurstyper, og for Artikkel i tidsskrift, Monografi og Kapittel i antologi er det lagt til et nivå for å angi innhold/målgruppe (jfr. krav for rapportering til NVI):
 • Legge til ulike bidragsytere (veileder, kontaktperson etc.) til en publikasjon i tillegg til forfatter/redaktør.
 • Angi at en publikasjon er fagfellevurdert og presenterer ny original forskning. I ny original forskning ligger også at publikasjonen ikke er en oversettelse eller en revisjon av en tidligere utgivelse, jfr. krav for rapportering til NVI.
  Merk: tilbakemeldingen i registreringsskjemaet om en publikasjon kan inngå i NVI ellre ikke kan være feil siden det nå er noen mangler i den sjekken som gjøres etter valg av tidsskrift/utgiver/serie mhp nivå i Norsk publiseringsindikator.

Ved søk og visning er det nå:

 • Lagt til et filter for å avgrense søket til de resultattypene det er støtte for å registrere.
 • Flere opplysninger som blir vist for en registrering.

Annet:

 • Funksjonen for å endre språk i brukergrensesnittet uavhenging av innstillinger i egen nettleser er nå tilgjengelig i toppbanneret (flyttet fra brukerprofil).
 • I testversjonen er det gjort en testmigrering av mer enn 700 000 metadataposter fra Cristin. Denne omfatter alle poster i en Cristin-kategori som er støttet i Cris/NVA.
 • Foreløpig må du laste opp minst en fil for å få lov til å publisere en registrering. Hvis du ikke har fila, eller hvis du trenger tid til å avklare hvilke betingelser som gjelder, lagrer du uten å publisere. Da blir registreringen lagret som en upublisert registrering (kladd) under Mine registreringer og du kan publiseres den når den er fullstendig.

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter