Nasjonalt vitenarkiv: Institusjoner med tilgang til testversjonen av Cris/NVA


Institusjoner som ønsker å prøve ut den tjenesten som er under utvikling i prosjektet Nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA) og bistå prosjektet med forslag til forbedringer kan få tilgang til testversjonen.

43 institusjoner har tilgang til testversjonen av Cris/NVA:

Institusjon Kontaktperson og Administrator
Ansgar høyskole Birgit Myrene
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Marte Salvesen
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Lise Kjærstad
CICERO Frode Rørvik
Diakonhjemmet sykehus Annie Martina Kotar
Fjellhaug Internasjonale Høgskole Tom Erik Hamre
Folkehelseinstituttet Torun Graftås
Forsvarets høgskole Kari Jensen
Handelshøyskolen BI Maja Sørnes
Høgskolen i Innlandet* Sigbjørn Hernes
Høgskolen i Østfold* Kent Bersvendsen
Høgskulen på Vestlandet Lise Vik-Haugen
Høyskolen Kristiania*  
Kunsthøgskolen i Oslo*  
Lovisenberg diakonale høgskole Mia Alexandra Ølnes
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn Hanne Storm Ofteland
NORCE Norwegian Research Centre AS Hilde Kjærland
Nord universitet Wiebke Kallweit
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Ingvar Jensen
Norges Bank Cathrine Fiva Waller
Norges idrettshøgskole Elin Elisabeth Hecker
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lisbeth Eriksen
Norges musikkhøgskole  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Liv Gaustad
Norsk institutt for bioøkonomi Hanne Tvete
Norsk institutt for naturforskning Siri Aashaug Sæther
Norsk senter for økologisk landbruk Solveig Johnsen
OsloMet - storbyuniversitetet Tanja Strøm
Oslo universitetssykehus HF Pål Bakke
Riksantikvaren Jan Helge 
SINTEF Laila Økdal Aksetøy
Statistisk sentralbyrå Elsa Granvoll
Sykehuset Innlandet HF Lina Melketiene
UiT Norges arktiske universitet Tanja Larssen
Universitetet i Agder*  
Universitetet i Bergen Irene Eikefjord
Universitetet i Oslo Elin Holmstrøm Frøshaug
Universitetet i Stavanger Suvada Veledar
Universitetet i Sørøst-Norge*  
Universitetssenteret på Svalbard AS Sebastian Faulkner
Vestlandsforskning Monica Brugrand
Veterinærinstituttet Rachid Fathi
VID vitenskapelige høgskole  

*Institusjonens Feide-ansvarlige må aktivere tjenesten NVA i egen Feide-instans for at brukere ved institusjonen skal kunne logge på.

Ved første pålogging får en ny bruker automatisk opprettet en brukerprofil og blir tildelt rollen Registrator. Sikt vil på forespørsel sørge for at den som skal være institusjonens kontaktperson for testversjonen får tildelt rollen Administrator. Da kan vedkommende tildele seg selv, og ev. andre ved samme institusjon, rollene Redaktør og/eller Kurator.

Som en hovedregel skal innspill til testversjonen koordineres og formidles til Sikt via den som er institusjonens kontaktperson for testversjonen.

For spørsmål om tilgang, kontakt brukerstøtte

Se Spørsmål og svar om tilgang til testversjonen av Cris/NVA

Se Roller og tilganger i Cris/NVA

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter