Brukerveiledning


Her finner du en oversikt over brukerveiledninger for DLR. Ved spørsmål kontakt brukerstøtte ved ditt universitet/din høyskole.

Brukerveiledning underviser:

For underviserere er bruksområdene særlig publisering, søk og gjenbruk av ressurser. 

Skriftlig brukerveiledning - Prosessen for publisering av ressurs i DLR

Videoer

Del 1 - Innlogging og søk

Video som beskriver innlogging og søk

Del 2 - Laste opp ny ressurs

Video som beskriver første steg i publiseringsprosessen: Opplasting av ny ressurs

Del 3 - Bidragsytere

Video som beskriver andre del i publiseringsprosessen: Bidragsytere

Del 4 - Tilgangsstyring og lisens

Video som beskriver tredje del i publiseringsprosessen: Tilgangsstyring og lisens

Del 5 - Redigere/endre ressurs

Video som beskriver hvordan du redigerer/endrer ressurser

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter