Pressekonferanse om opptaket til høgare utdanning


Fredag 23. juli klokka 10 presenterer vi nøkkeltal frå hovudopptaket til høgare utdanning saman med statsråd for forsking og høgare utdanning Henrik Asheim.

Pressa er velkomne til ein presentasjon av nasjonale tal for opptak og fordeling av studieplassar. Fleire utdanningsinstitusjonar vil kommentere tala, og det vil vere studentar frå aktuelle utdanningar til stades.

Sjå regjeringen.no for påmelding og strøyming av pressekonferansen.

  • Tid: Fredag 23. juli kl.10.00 – 11.30.
  • Stad: OsloMet, Pilestredet 52, Oslo/Strøyming på nett.

Program

Kl.10.00 – 10.30

  • Samordna opptak i Unit, ved direktør for utdanningstenester, Terje Mørland, presenterer tala
  • Statsråd Henrik Asheim kommenterer tala

Korte kommentarar frå:

  • OsloMet ved prorektor for utdanning Nina Waaler
  • Nord Universitet ved rektor Hanne Solheim Hansen
  • Høgskulen i Innlandet ved rektor Peer Jacob Svenkerud
  • Universitetet i Stavanger ved prorektor Astrid Birgitte Eggen

Kl.10.35 – 11.30.

Høve til å intervjue statsråden, rektorar/prorektorar og nye studentar.

Pressekonferansen vert strøymd på regjeringen.no


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter