Schrems II-dommen har gjort det nødvendig å ta en grundig vurdering av personvernspørsmål i forbindelse med innføringen av Panopto. Dette har ført til at oppstart av tjenesten har tatt lenger tid enn antatt.  

Forrige uke har det blitt gjort noen større avklaringer som gjør at prosessen har tatt et steg fremover. 

Signerer kontrakt med risikoreduserende tiltak innbakt

Tirsdag 20. april var Panopto tema i Units ledermøte. Argumenter for å sette i gang tjenesten ble veid opp mot juridiske vurderinger knyttet til personvern. Unit vil signere kontrakt med Panopto og forberede oppstart av tjenesten. Før kontrakt kan signeres må risikoreduserende tiltak knyttet til personvern tas inn i kontrakten, og det skal utarbeides forslag til felles databehandleravtale. 

Det er institusjonene selv som skal signere endelig databehandleravtale med Panopto. Unit vil lage en informasjonspakke som institusjonene kan bruke i sine egne vurderinger før de tar en endelig avgjørelse om å innføre Panopto og signere databehandleravtale. 

Unit vil holde sektoren løpende orientert om arbeidet, og invitere til et felles informasjonsmøte når kontrakt er signert.  

Utdanning
Utfordringer knyttet til personopplysninger i kjølvannet av Schrems II-dommen har forsinket prosessen med innføring av ny videoopptakstjeneste. Nå har Unit kommet et steg videre i prosessen.

Add new comment

Bruk av kommentarfeltet på Unit-bloggen. Vi ønsker kommentarer og spørsmål til våre bloggsaker velkommen, og setter pris på engasjement rundt det vi jobber med i Unit. Vi ønsker at du bruker fullt navn. Vi skal også svare på saklige spørsmål etter beste evne. Det er likevel noen kjøreregler. Vi tillater ikke: · Kommentarer som ikke er relevante for saken eller Units virksomhet · Ufin språkbruk, trakassering og personangrep · Spam, reklame og andre lenker til eksterne nettsteder som ikke er relevante for saken · Innlegg som bryter med norsk lov · Innhold som bryter med tredjeparts opphavsrettigheter/immaterielle rettigheter Kommentarer som bryter med våre retningslinjer, vil bli fjernet.
447
vms
panopto
videoopptakstjeneste